Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune har ledig hjemmel som fastlege ved Narvik legesenter. Legesenteret er et veletablert kommunalt legesenter med 6 leger og 3,6 hjelpepersonell. To av fastlegene ved Narvik legesenter er spesialister i allmennmedisin og er godkjente veiledere for Alis. 

Narvik Legesenter ble bygget som legesenter helt fra grunnen av med innflytting våren 2013. Legesenteret er universelt utformet i store lokaler, med gode parkeringsforhold (parkeringshus), nærhet til apotek, samt et boligkompleks på toppen. I tillegg er det lett tilgjengelig for bevegelseshemmede og for ambulanse.

Narvik kommune stiller med et etablert velkomstapparat både for tilflyttere til kommunen, men også fastleger som ønsker å starte i en fastlegehjemmel. Vi har erfarne veiledere som hjelper til for å gjøre oppstarten så smidig som mulig, og vi legger selvfølgelig til rette for spesialisering innen allmennmedisin, hvis ønskelig.

Les mer på vår tilflytterportal.

Nye innbyggere i Narvik får også gratis barnehageplass/SFO. Les mer her.

Arbeidsoppgaver
 • Som fastlege ved Narvik legesenter vil du jobbe i en åpen, uselektert allmennpraksis
 • Listetaket for spesialist er 1000 pasienter og for ALIS 750 pasienter
 • Deltakelse i legevaktsordning med 2-3 vakter pr. måned. Legevaktstjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik
 • Offentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges inntil 7,5 t/u totalt på hjemmelen
Kvalifikasjoner
 • Skandinavisk autorisasjon som lege
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy
 • Avviklet turnustjeneste
Personlige egenskaper
 • Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og evne til å skape gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
Vi tilbyr
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett
 • Legekontoret har 3,6 årsverk helsesekretærer og alt utstyr for en moderne allmennpraksis
 • Legesenteret har e-portal med resept- og timebestilling over nett
 • Narvik kommune tilbyr kompensasjon inntil 2 uker pr. år  for fravær ved kurs som ledd i spesialisering i allmennmedisin
 • Kommunen dekker også kurskostnader som Legeforeningen ikke dekker
 • Kommunen har flere erfarne veiledere
 • Godt og stort fagmiljø blant byens fastleger
 • Fri etter legevakt
 
Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema.

Som ny i Narvik tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Rogander
Tittel: Rådgiver Helse og velferd
Telefon: 906 59 226
E-post: susanne.rogander@narvik.kommune.no
Arbeidssted
Frydenlundgata 45,
8517 NARVIK
Søk på stillingen