Kort om arbeidsgiver

Klinikk for Medisinsk service og ABK består i tillegg til avd. for Medisinsk mikrobiologi , også av avd. for Radiologi, avd. for Medisinsk biokjemi, avd. for Patologi, avd. for Immunologi og Transfusjonsmedisin samt avd. for Blod- og Kreftsykdommer.

Avdelingen har 59 stillingshjemler, fordelt på bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer og leger. Avdeling for Medisinsk mikrobiologi er organisatorisk plassert i Klinikk for Medisinsk service og ABK.
Avdelingssjefen har fullt driftsansvar for Mikrobiologisk avdeling og rapporterer til Klinikksjef.

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til foretakets mål og strategi.
 • Ivareta den koordinerende ledelse av avdelingen med ansvar for avdelingens faglige standard, tjenesteyting, personell og økonomistyring, slik at tildelte ressurser blir koordinert og utnyttet.
 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med faglig og teknologisk utvikling
 • Ivareta samhandling internt og eksternt
 • Ivareta avdeling for medisinsk mikrobiologi som en sentral avdeling i sykehusets totalitet.
 • Personal og budsjettansvarlig
 • HMS og kvalitetsansvarlig
 • Medlem av klinikksjefens ledergruppe
 • Bidra i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdanning med spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi eller annen relevant bakgrunn.
 • Ønskelig med erfaring innen forsknings- og utviklingsarbeid
 • Relevant ledererfaring og/eller utdanning er ønskelig
 • Erfaring innenfor faget mikrobiologi er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Evne til å ivareta avdelingens utviklingsprofil
 • Målrettet og løsningsorientert
 • Forståelse for kvalitet og kvalitetssikring
 • Engasjert, initiativrik og resultatorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Forståelse for rollen som leder

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en aktiv avdeling
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling hvor forskning pågår
 • En avdeling som tilbyr et bredt spekter av analyser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Terje Bakkelund
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 920 23 905 / vip 61788
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Stavanger HF
Armauer Hansens vei 28
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image