LAR er et fagfelt i stadig utvikling og som ansatt, vil det være gode muligheter for fagutvikling. Som del av en stor poliklinikk, nyter vi godt av interne kompetansehevingstiltak og er del av et stort og spennende fagmiljø.  


LAR-teamet ved poliklinikk 1, DPS Gjøvik består av en kompetent, tverrfaglig og erfaren personalgruppe som samarbeider godt både internt og eksternt. Arbeidsmiljø og ivaretakelse av ansatte står sentralt og det avsettes tid til internt samarbeid og kompetanseheving. Det gis mulighet til å delta i nasjonalt LAR-nettverk. 

LAR er ett trepartssamarbeid mellom fastlege, kommune og LAR. Teamet tilbyr og administrer behandling til personer med rusavhengighet i form av substitusjonsbehandling kombinert med rehabilitering. 

Overlege har ansvar for utredning og medisinering

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter 
 • Ansvar for inklusjon og oppfølging av LAR-pasienter, samt polikliniske konsultasjoner
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid i enheten
 • Samarbeid med aktuelle eksterne instanser
 • Oppfølging av TUD-pasienter
 • Stillingen innebærer noe ambulant virksomhet og den som søker bør ha førerkort og disponere bil
 • Samarbeid med overlege FACT 

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, LIS som snart er ferdig spesialist kan søke
 • Det er ønskelig med erfaring fra rusomsorg og/eller psykiatri, gjerne erfaring med LAR-behandling
 • Kjennskap til pakkeforløp TSB og VOP, samt dokumentasjonssystemet DIPS vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Stor interesse, og kunnskap, for feltet rus- og psykisk lidelse
 • Du må i tillegg trives med et høyt tempo, selvstendig arbeid med stort ansvar, men også samarbeid internt og eksternt da tverrfaglig tilnærming vektlegges
 • Være fleksibel 
 • Evne til å arbeide strukturert 
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil være avgjørende 

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø 
 • Kollegaveiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Mulighet til å påvirke faglig utvikling 
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Konkurransedyktig lønn
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Det planlegges intervjuer i uke 22

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90224635
E-post: Svein.Martin.Luth@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
DPS GJØVIK, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen