Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig inntil 4 nyopprettede fastlegehjemler – såkalt 0 hjemmel. Oppstartstidspunkt er fleksibelt. 

Kommunen tilbyr ALIS næring med rekrutteringsstøtte. Fastlønn kan også diskuteres. Sandnes har flere legekontor med ledig kontorplass som kan være aktuelle for etablering av praksis, etter avtale med senterets leger og kommunen. Det kan også være aktuelt for flere leger å gå sammen for å etablere nytt legesenter med næringsdrift. 

Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
 
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt. 

Kvalifikasjoner
Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
Spesialisering i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringen.
Krav om politiattest
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, krav om minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
Næringsdrift eller lønn etter avtale.
Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg.
Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet.
Rekrutteringstilskudd. 
ALIS avtale under spesialiseringsløpet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
fastlegeordningen
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes kommune
rådhusgata 1
4306 SANDNES
Søk på stillingen