Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraxsanestesi, Avdeling for  Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Hovedintensiv- legetjenesten og Anestesi-legetjenesten søker etter overlege til fast stilling i 100%.  Tiltredelse etter avtale.
 
Hovedintensiv yter service for alle områder av intensivmedisin unntatt barneintensiv og thorax-kirurgisk intensiv. Avdelingen deltar og i behandling på sykehusets tunge overvåkningsavdelinger. Anestesiavdelingen yter anestesitjeneste til hele sykehuset unntatt for thorax-kirurgisk virksomhet  

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidssted er på dagtid 50% på hovedintensiv og 50% på anestesiavdelingen. Intensiv-avdelingen har og ansvar å delta i traumeteam, medisinsk mottaksteam og i internt akutt-team. Den som tilsettes vil inngå i 8-delt bakvakt for intensivmedisin. Følge av pasienter under ambulansetransport inngår i tjenesten. Tjenesteplan etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
  • Erfaring fra intensivmedisin vil bli vektlagt
  • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • Forskningskompetanse vil bli vektlagt 
  • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter.

Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Språk

  • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Pål Klepstad
Tittel: Avdelingssjef, leger
Telefon: +47 72575709
E-post: pal.klepstad@ntnu.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 2
7030 Trondheim