Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel med listestørrelse 900 pasienter blir ledig for overtakelse 25.07.2022, eller så fort som mulig.
Legekontoret i Vestfossen er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen og nært til jernbanestasjonen. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab.

Kommunen arbeider i tillegg med en plan for legetjenesten, der flere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger skal vurderes.

Arbeidsoppgaver
Legekontoret er organisert som et driftsselskap og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med den andre praksisinnehaveren før inntreden i gruppepraksisen.

Fastlegen har pliktig deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt. Dette er en moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning. Det er for tiden ingen kommunale fastlegeoppgaver knyttet til hjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • har godkjent autorisasjon uten begrensninger
 • har gjennomført LIS1
 • er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • behersker godt norsk språk både muntlig og skriftlig
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk.
Det legges stor vekt på gjenværende leges uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 •  ønsker å ha godt samarbeid med øvrige kommunale tjenester
 • evne til å drive privat praksis
Vi tilbyr
 • En hyggelig fastlegepraksis i sentrumsnære lokaler, moderne legevakt, gode vaktordninger
 • 300.000 kr i tilskudd til kjøp/overtagelse av fastlegepraksis
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager ved sykdom
 • Kommunen dekker kostnader til videre- og etterutdanningsaktiviteter til spesialiteten allmennmedisin (kurs- og veiledningsgrupper) som ikke dekkes av Fond 2ALIS-avtale hvis du ikke er spesialist
 • Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Santhiya Kuhendran
Tittel: Praksisinnehaver
Telefon: 32 75 75 5
Navn: Anne Aune
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 32 25 10 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Storgata 86
3320 VESTFOSSEN
Søk på stillingen