Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvar for tilsetting i ledige fastlegehjemler. Trondheim kommune har for tiden 38 private legesentre og 192 fastleger.

Det utlyses en ledig hjemmel som fastlege ved Valentinlyst legesenter fra 1. oktober 2022 da en av legene tenker å pensjonere seg. Hjemmelen har for tiden et listetak på 1350 pasienter. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Valentinlyst Legesenter er et legefellesskap med 5 spesialister i allmennmedisin med til sammen ca. 6700 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

Det er ønskelig med oppstart fra 1. oktober 2022. Endelig dato avklares med legesenteret/hjemmelsinnehaver.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden. 

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Synnøve Hølmo, mobil 992 28 321 eller senterleder Erik Mørch ved Valentinlyst legesenter, mobil 970 05 429.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Valentinlyst legesenter
Anders Estenstads veg 18
7046 TRONDHEIM
Søk på stillingen