Kort om arbeidsgiver
Hva er rollen?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) fremme forslag til utvalgsmedlemmer til det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker for en periode på to år. På forespørsel fra Bufdir skal utvalget uttale seg om valget av adoptivfamilier ved nasjonal adopsjon av spedbarn, ved utenlandsadopsjon av barn som har fylt 5 år, søskengrupper på flere enn to barn og ved tildeling av barn fra utlandet med behov for spesiell støtte. Utvalget skal uttale seg i andre enkeltsaker og i prinsipielle spørsmål (klagesaker) når Bufdir ber om det. Utvalget består av tre medlemmer med 6 varamedlemmer.

Det faglige rådgivende utvalget for adopsjonssaker skal ha medlemmer som er spesialist i allmennmedisin, psykolog eller psykiater med klinisk erfaring fra arbeid med barn og psykolog eller psykiater med klinisk erfaring med arbeid med voksne. Det er en posisjon som spesialist i allmennmedisin som skal besettes:
  • Ett varamedlem fra 1 juli 2022
Utvalget skal ha en bred sammensetning med hensyn til kjønn, geografisk fordeling og minoritetsbakgrunn.

Arbeidet i utvalget godtgjøres etter veiledende satser for godtgjøring til statlig utvalg, jf. Statens personalhåndbok pkt. 10.14.2. Utvalgsmedlemmene får honorar for antall timer de er i møte. Det er ca. 20 møter i året

Vennligst oppgi i søknaden når du ønsker å tiltrå vervet.

Hvis du har spørsmål til vervet kan du kontakte Rakhee Chopra Sharma på e-post rakhee.chopra.sharma@bufdir.no eller på telefon 986 031 94

Les dette før du søker!

Gi oss et godt bilde av deg!
Når vi velger ut kandidater, er det viktigste for oss å vite at du kan gjøre jobben godt om du får den. Når du fyller ut informasjonen om deg selv, er det viktig at du beskriver hva du har gjort tidligere, konkrete resultater du har oppnådd og andre ting du synes er relevante. Da får vi et så rettferdig bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig.

Er du en ressurs vi ikke vet om?
Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan ulike ting, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulike ting i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har, og vi kaller inn minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søkerlisten er offentlig
Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Kontaktperson
Navn: Rakhee Chopra Sharma
Tittel: Rådgiver
Telefon: 986 03 194
E-post: rakhee.chopra.sharma@bufdir.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO