Kort om arbeidsgiver

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Avdelingen samarbeider aktivt med flere forskningsmiljøer.
 
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største ruspoliklinikk med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehus, Iladalen og på Mortensrud. Vi gir tilbud om tverrfaglig vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rusmiddelproblemer og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer. Pasientgruppen har stort alders- og funksjonsspenn. Flertallet har avhengighet til flere rusmidler og lettere til moderate psykiske vansker. Mange personer som er i LAR er i en særlig sårbar situasjon med langvarige og sammensatte vansker som krever utstrakt samarbeid internt og eksternt. Seksjonen har fokus på kollegastøtte og fagutvikling. Blant annet jobber vi systematisk med å øke vår kompetanse på smerteproblematikk, traumer, hepatitt C og kognitiv funksjon hos pasientgruppen. 
 
Poliklinikkene LAR 1 og 2 har samlet behandlingsansvar for LAR-pasienter i Oslo. Vi søker etter en dyktig og engasjert overlege til nyopprettet stilling ved poliklinikk LAR 2. Denne enheten har 25 klinisk ansatte fordelt på to behandlingsteam. Teamene er tverrfaglig bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister og spesialutdannede sykepleiere og sosionomer. Arbeidssted er Ullevål sykehus. Stillingen er tilknyttet vaktordningen i avdelingen.

Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinskfaglig ansvarlig for pasienter tilknyttet enheten
 • Utredning, diagnostisering og oppfølgning av pasienter i samarbeid med kolleger
 • Være tydelig støtte for øvrig personale i pasientbehandlingen
 • Bidra til enhetens og seksjonens drift og fagutvikling etter interesse og behov
 • Utstrakt samarbeid med ulike aktører innen førstelinjen og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Veiledning /internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Cand. med. med norsk offentlig godkjenning
 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller psykiatri. Andre spesialiteter vil bli vurdert særskilt. Kandidater i  slutten av spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, svensk eller dansk
 • God skriftlig fremstillingsevne og god orden

Personlige egenskaper

 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon og søker etter en kollega som har høyt faglig nivå og trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Du har engasjement for videreutvikling av fagfeltet
 • Du ønsker å veilede og lære opp mindre erfarne kolleger i en atmosfære med trygghet, tillit og gjensidig respekt
 • Arbeidsmiljø er viktig hos oss. Det Du må være raus og respektfull i møte med pasienter, kolleger og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Dagarbeid med noe vaktbelastning
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et fagfelt i utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Gode muligheter for kurs og videreutdanning
 • Samarbeid og kompetanseutveksling med erfarne kolleger innen rus- og avhengighetsmedisin
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Merete Småvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91186855
Navn: Camilla Holter Huseby
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver/overlege
Telefon: 47657538
E-post: camhus@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo