Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig juniorhjemmel i Nord-Norges største by, Tromsø. Avtalen er en del av Dag Malms senioravtale og ved full overtakelse utvides til 100%. Full overtakelse er planlagt ved gradvis opptrapping over 3 år, og oppstart kan skje etter avtale med inneværende hjemmelshaver.

Avtalespesialisten som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer. 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. 

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. Spesielt mellom spesialisten og lokalt helseforetak, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak.
 • Avtalespesialisten skal drive sin praksis i seniors lokaler i Tromsø. 
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 %avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningenog de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Arbeidssted: Tromsø
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser
Telefon: +47 913 66 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Mona Foss
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 989 01 075
E-post: mona.elisabeth.paulsen.foss@helse-nord.no
Navn: Dag Malm
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: +47 901 52 552
E-post: dag.malm@outlook.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø
9014 TROMSØ
Søk på stillingen