Kort om arbeidsgiver
Det opprettes en ny fastlegehjemmel med næringsdrift ved Sølvbyen legesenter AS i Kongsberg. Sølvbyen legesenter kontor har fire fastleger, som alle er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret er lokalisert sentralt i Kongsberg sentrum i nyoppussede lokaler, det er et veldrevet og velutstyrt legekontor med engasjerte leger og sekretærer. Kontoret har svært god kontinuitet av både leger og ansatte som samarbeider godt.
Kort vei fra Kongsberg stasjon og tilgjengelig ansattparkering. 
Hjemmelen opprettes fra 1.9.2022 eller etter avtale. I første omgang settes det et listetak på 850 pasienter, men kan endres etter ønske.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Søker bes angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt. 
Vi tilbyr
 • Det gis basistilskudd for 500 listepasienter de to første årene, det er stor sannsynlighet for minst 500 pasienter innen første året.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin – ALIS. 
 • Det gis tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs og veiledningsgruppemøter.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
Kontor og utstyr blir tilrettelagt av legesenteret. Den nye fastlegen må bli enig om de økonomiske betingelsene med legene i gruppepraksisen.
Arbeidsoppgaver:
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Pliktig deltagelse i Kongsberg interkommunale legevakt (kommunal legevakt for Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg). Legevakta er lokalisert på Kongsberg sykehus
 • Andre kommunale oppgaver kan pålegges
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.       
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktpersoner
Beate Smetbak: 
Kommuneoverlege i Kongsberg, tlf. 90162855 

Visti Hedegart:
Fastlege Sølvbyen legesenter, tlf. 91846321

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 62 855
Navn: Visti Hedegart
Tittel: Lege
Telefon: +47 918 46 321
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sølvbyen Legesenter
Sølvbyen Legesenter
3611 KONGSBERG
Søk på stillingen