Kort om arbeidsgiver
Til sommeren 2022 har vi behov for legevikarer på Stange helse -og omsorgssenter, Ottestad helse -og mestringssenter, Ilseng fengsel og Stange helsestasjon.

Stange helse- og omsorgssenter er en av Stange kommunes største virksomheter med totalt 104 institusjonsplasser og 10 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Helse- og omsorgssenteret har fem avdelinger fordelt på somatiske langtidsplasser og skjermede plasser for personer med demens. Stange helse- og omsorgssenter har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg, god kompetanse på kartlegging og tiltak hos pasienter med kognitiv svikt og ulike somatiske diagnoser.

Ottestad helse- og omsorgssenter er Stange kommunes korttidssenter, med 30 korttidsplasser og 10 langtidsplasser. De drifter et kommunalt akutt døgntilbud - rus og psykisk og drifter KAD-plasser somatisk helse.

Stange helsestasjon er en del av virksomheten Barn og familie. Virksomhetens mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet gjennom å bli sett, hørt og tatt vare på. Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Helsestasjonen tenker folkehelse i alt de gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne. Helsestasjonen har et godt og inkluderende fagmiljø som tilpasser og utvikler helsestasjonsprogrammet. Som lege på helsestasjonen vil være en del av dette samarbeidet. 

Ilseng fengsel er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå og har 86 plasser for menn. Helsetjenesten ved Ilseng fengsel består av et team med 40 % fengselslege, hvor en av kommunens fastleger er tilpliktet i 20 % stilling, 2 x 100 % spesialsykepleiere og 40 % fysioterapeut. Fengselslegen har det medisinskfaglige ansvaret for helse- og omsorgstjenester til innsatte, og skal tilby konsultasjon innen rimelig tid til innsatte som har behov for eller ønsker det.

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, er omgjengelig og selvstendig. Vi oppfordrer gjerne pensjonerte leger som har muligheten til og jobbe fra 1-5 dager pr. uke å søke!

Arbeidsoppgaver

Stange helse -og omsorgssenter og Ottestad helse -og mestringssenter:

 • Gjennomføre legevisitt
 • Lage innkomstnotat
 • Føre diagnoser og funn i fagsystemet
 • Delta i kommunikasjon med pasient, pårørende og medarbeidere mm.

 

Stange helsestasjon:

 • Legerelaterte oppgaver i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn/unge og deres familier i samarbeid med andre ansatte ved helsestasjonen
 • Gjennomføre konsultasjoner etter helsestasjonsprogrammet

Ilseng fengsel:

 • Medisinfaglig ansvar
 • Konsultasjon og oppfølging av innsatte

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon (LIS1-godkjenning)
 • God kjennskap og erfaring fra norsk helsevesen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Lis 1-ventere kan vurderes

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har stor vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret og andre deler av helsetjenesten
 • Du har evne til å ta ledelsen i kritiske situasjoner
 • Du er omgjengelig og  har profesjonelle holdninger
 • Du er ansvarlig, målbevisst og strukturert
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å skape gode relasjoner med både barn og voksne

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Ordnet arbeidstid - kun dagtid på hverdager
 • Ingen forpliktelse knyttet til legevakt
 • Behjelpelig med hybel
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktperson
Navn: Irene Strandlie Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4791918357
E-post: Irene.Strandlie.Olsen@stange.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ressursenheten
Storgata 45
2335 Stange