Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Sundet Legesenter i Eidsvoll. Sundet legesenter er et veletablert legesenter som holder til i lokaler sentralt i Eidsvoll sentrum, Sundet, 50 min kjøring fra Oslo og 5 min i gåavstand til Eidsvoll stasjon. Senteret består av fem fastleger, i tillegg til LIS1-lege.

Hjemmelen er ledig fra 1.8.2022 eller etter avtale. Hjemmelen har en listelengde på 1250 pasienter, men kan utvides til flere etter avtale. Reduksjon eller økning av listestørrelse må avklares med kommunen og i samråd med legesenteret. 
Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.
Med bakgrunn i kjønnssammensetningen ved senteret, oppfordres kvinner til å søke.

Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er midlertidig godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Søker må angi i søknaden hvilke oppstarttidspunkt som er aktuelt.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket

Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et veletablert legesenter

Andre opplysninger

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse. 

Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnr.(ikke eldre referanser enn fem år).

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet.

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer eller rekrutteringsfirmaer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Sundet legesenter as v/Michael Holter
Tittel: fastlege
Telefon: 400 41 213 (hverdager etter kl 16:00)
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sundet Legesenter
Wergelands gate 5
2080 EIDSVOLL
Søk på stillingen