Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Malvik kommune har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. I kommunen har vi tre legekontor med god kompetanse innen allmennmedisin. Det skal nå opprettes en ny fastlegehjemmel i kommunen.

I forbindelse med at det opprettes ny fastlegehjemmel planlegger fastlegene ved legekontorene å redusere sine pasientlister til ca. 900 listepasienter. Den nye fastlegehjemmelen vil få overført pasienter fra de øvrige fastlegene i kommunen som skal redusere sine pasientlister.

Den nye fastlegehjemmelen vil få kontorsted på Vikhammer legekontor, som fra før har 4 fastlegehjemler. Legekontoret er veldrevet og har et svært godt arbeidsmiljø. Den nye hjemmelen vil inngå i et økonomisk og faglig fellesskap i et DA. Ny lege må godta legekontorets internavtale.

Vikhammer legekontor benytter CGM Allmenn Journal. Legekontoret har ellers gode og oppdaterte IT løsninger.
Se for øvrig legekontorets hjemmeside for mer informasjon:
Vikhammer legekontor 

Malvik kommune tilbyr pr. i dag følgende:
  • 40 % økt kommunalt basistilskudd, pr. fastlege opptil 900 listepasienter
  • Kompensasjon for sykedager/sykt barn, en "kommunal sykeforsikring" for eget eller barns sykedager i form av 60 % av praksiskompensasjonen. Inntil 10 dager pr. år.
  • Kompetansetilskudd til kompetansehevende tiltak for fastlegene inntil 18 timer pr. fastlegehjemmel.
  • Lege under spesialisering vil få avtale om ALIS - næring, med tildeling av midler fra Helsedirektoratet (ALIS - legene får derfor ikke det økte basistilskuddet som beskrevet over)
Kvalifikasjonskrav
  • Legeutdanning med norsk autorisasjon
  • Faglige kvalifikasjoner med interesse for for allmennmedisin og personlig egnethet med gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
  • Søkere med annet morsmål enn norsk, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper skriftlig og muntlig for en forsvarlig yrkesutøvelse ved søkertidspunk
Det må påregnes 20 prosent kommunal bistilling for hjemmelen. Dersom ønskelig kan også en ytterligere økning av bistillingen vurderes.

Malvik kommune deltar i den interkommunale legevakt lokalisert i Trondheim, vakttid kl.16.00-23.00. Vaktbelastningen er i 1-2 vakter pr. måned.

Oppstart i hjemmelen skjer etter avtale, og helst så snart som mulig.

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker. Aktuelle vedlegg er vitnemål, autorisasjonsbekreftelse og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold.

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Søknad sendes via Jobbnorge sin jobbsøkerløsning. Denne løsningen er digital. Vennligs legg ved alle aktuelle vedlegg.

For nærmere opplysninger om, kontakt:
Daglig leder ved Vikhammer legekontor DA, Nina M. F. Langlo tlf. 971 47 039, eller økonomiansvarlig Christine Karlsen tlf. 906 75 871
Kommunalsjef helse og velferd, Tone Østvang tlf. 992 74 526
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nina M. F. Langlo
Tittel: Daglig leder ved Vikhammer legekontor
Telefon: 971 47 039
Navn: Christine Karlsen
Tittel: Økonomiansvarlig
Telefon: 906 75 871
Navn: Tone Østvang
Tittel: kommunalsjef helse og velferd
Telefon: 992 74 526
Arbeidssted
Vikhammer legekontor DA
Stasjonsvegen 14
7560 VIKHAMMER
Søk på stillingen