Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege ved Seksjon for lungesykdommer. Spesialitet: Lungemedisin.

Tiltredelse snarest.

Lungeseksjonen har akuttfunksjon med p.t. 9 senger. Seksjonen har også 2 senger lokalisert til
hjerte-overvåkningen, til bruk ved behov for NIV behandling/ overvåking grunnet
organdysfunksjon. Det er nært samarbeid med intensivavdeling med fellesvisitt
intensivlege – lungelege av lunge-intensiv pasienter.  Det drives aktivt poliklinikk og lunge-onkologisk poliklinikk. Seksjonen er en del av medisinsk avdeling, med felles indre-medisinsk vakt, egen hjertevakt og egen PCI
vakt. Det er også organisert ordning med GI-vakt ved behov for akutt
intervensjon ved GI blødning, samt dialysevakt ved akutt dialyse-behov.

Lungeseksjonen har gruppe 2 status etter gammel utdanningsordning.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er knyttet til visitt på lungemedisinsk sengepost, og sammen med intensivlege, til lungepasienter på intensivavdeling.  Søker må kunne ha selvstendig poliklinikk for pasienter med generell(e) lungemedisinske problemstillinger. Det forutsettes kompetanse for utredning/diagnostikk av lungekreftpasienter, og bred kjennskap til behandling, og oppfølging av pasientgruppen. Lungeseksjonen har MDT møter ukentlig, thorax-møte ukentlig med Rikshospitalet, og ett ukentlig lokalt radiologisk demo-møte for lungelegene.
 • Det er ikke grenspesialisert vakt (utover kardiologisk vakt), så søker må ha vaktkompetanse innen generell indremedisin.
 • Lungeseksjonen driver bred ordinær utredning med bronkoskopi, og EBUS (gastroseksjonen har EUS). Det er tett samarbeide med radiologisk avdeling mhp CT/UL veiledet biopsi i utredning mistenkt malign sykdom. Det er standardiserte pasientforløp med egen prosedyre, og organisert som dagopphold.
 •  Poliklinikken har respirasjonsfysiologisk utstyr som spirometri, diffusjonstest og body-box. I tillegg CPET utstyr, med tredemølle og sykkelbelastning.  Det er også somnografi–utstyr, og aktiv oppfølging av pasienter med cpap, vpap, og CSA behandling.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i lungemedisin. Da det er knyttet vakttjeneste ved medisinsk avdeling til denne stillingen, må søker også være spesialist i indremedisin.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel.
 • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper.
 • Tydelighet og forutsigbarhet.
 • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon.
 • Evne til gjennomføring når avgjørelser er tatt.
 • Helhetlig økonomisk forståelse.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et særdeles godt kollegialt miljø med stort fokus på fag og forskning.
 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke utviklingen i eget fagfelt.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Pensjonsordning i KLP.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Noraberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 38 864
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal