Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjonskrav
Nordkyn legetjeneste har ledig 100 % fast stilling som fastlege ved Mehamn legekontor
- Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, samt erfaring og interesse for samfunnsmedisin
- Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
- Norsk autorisasjon som lege
- Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller svensk

Vi tilbyr
- Fastlønn 1,4 mill + refusjoner fra HELFO
- En faglig utfordrende stilling
- Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
- Gode arbeidsforhold i store og velutstyrte lokaler
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode lønnsbetingelser
- Legge tilrette for spesialisering
- Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
- Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v. 
- Gode velferds- og pensjonsordninger, herunder flyttegodtgjørelse

Annet:
- Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
- Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
- Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden.
- Tiltredelse: etter avtale
- Meroffentlighet: søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lebesby kommune
Nordkyn legetjeneste
Kontaktpersoner
Navn: Muna Larsen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 47829005
E-post: muna.larsen@lebesby.kommune.no
Navn: Håkon Furu
Tittel: Kommunelege
Telefon: 41520055
E-post: hakon.furu@gamvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 22/396
Arbeidssted
Mehamn Legekontor
Johan Larsens vei 10-12
9770 MEHAMN
Søk på stillingen