Kort om arbeidsgiver
Som overlege i kirurgi ved NLSH Vesterålen får du stort faglig ansvar og gode muligheter til å utvikle deg innenfor ditt fagområde. 

I kirurgisk avdeling Vesterålen er det enheter for generell kirurgi, ortopedi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, felles intensiv, operasjonsenhet, akuttmottak og postoperativ observasjonsenhet. Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk i NLSH som er felles for Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har lokal avdelingsledelse og avdelingsoverlege. Sykehuset har for øvrig medisinsk avdeling med rehabilitering, psykiatrisk avdeling, diagnostisk avdeling med lab og røntgen.

Vi kommuniserer tydelig og samarbeider godt, på tvers av ulike yrkesgrupper og avdelinger. 
Vi har 2 LIS2 i generell kirurgi, som sammen med LIS3 i ortopedi fyller en vaktlinje store deler av døgnet . Videre er det tilknyttet 6 LIS1 til avdelingen.

Hos oss er det varierte dager, og som overlege her vil du høste en bred erfaring. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp og traumepasienter. Vi har og en utstrakt poliklinisk aktivitet. Vi utfører både akutt og planlagt abdominal kirurgi, både åpen og laparoskopisk (galle, brokk alle type, bukplastikk og ikke malign tarmkirurgi). Vi har veletablert endoskopi virksomhet. 
Vi har god samarbeide med kollegaene i Bodø.

Vår sengepost har for tiden 20 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter.

Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig! 

Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning
Kvalifikasjoner
 • Du må ha generell kirurgisk vaktkompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1
 • Godkjent spesialistutdanning i generell kirurgi eller gastrokirurgi
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper.
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.
 • Generellkirurger med kompetanse/spesialistgodkjenning i urologi oppfordres til å søke.
Personlige egenskaper
 • Du er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling.
 • Du motiverer dine medarbeidere.
 • Du har god arbeidskapasitet.
 • Du har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med NLSHs strategier og verdigrunnlag.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr
 • Stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 
 • Nytt og moderne sykehus – flotte tekniske fasiliteter på fødeavdeling og operasjon
 • Hjelp til å organisere bolig
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger  
 • Hjelp til å finne bolig  
 • Arbeidssted midt i smørøyet for mange friluftsaktiviteter
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud  
 • Gode kommunikasjonsmuligheter
 • Muligheter for forskning                 
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-vesteralen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen
Kontaktpersoner
Navn: Geir Brokstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 982 58 700
E-post: geir.brokstad@nordlandssykehuset.no
Navn: Mar Aqidi
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 917 52 026
E-post: mar.aqidi@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4511438149
Arbeidssted
Stokmarknes
8450 STOKMARKNES