Klinikken har ledig 1 vikariat i 100% stilling, fra dags dato, oppstartsdato kan diskuteres. Vikariatet varer til 22.09.22, med mulighet for forlengelse ved innvilgelse av søkte midler. Det er også interessant med søker som kun kan arbeide i sommerferien.

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering, i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade. Som universitetsklinikk skal forskning- og undervisningsaktivitet være en sentral og integrert del av virksomheten.

Klinikken består av tre avdelinger; avdeling for ervervet hjerneskade, avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder.

Avd. for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.
Avd. for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.
Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder: Diagnostikk og behandling av tilstander i rygg, nakke og skulder, samt utredning av hypermobilitetssyndromer. Det er etablert et tverrfaglig samarbeid mellom leger i fysikalsk medisin, nevrokirurgi, ortopedi og bildediagnostikk.

Lege uten Lis 1 og Stud.med med lisens kan også søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Sengepost eller poliklinisk arbeid med arbeidstid 08-16 på hverdager
 • Deltakelse i klinikkens hjemmevaktordning kveld og helg, med 30 minutters responstid

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering, men søkere uten slik erfaring, er også velkommen til å søke.
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som initiativ, gode samarbeidsevner, evne til å være løsningsorientert og arbeide i team
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Vi vektlegger god oppfølging og veiledning av Lis-legene med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Vi kan legge til rette for hele LIS-forløpet internt i vår klinikk.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Erik Almåsbakk
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 65 670
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim