Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Ved Fredensborgklinikken AS er det ledig hjemmel som fastlege, stillingen tilrettelagt som utdanningsstilling for allmennlege i spesialisering (ALIS). Bodø kommune har gunstige vilkår, og ALIS kan velge mellom fast lønn eller næringsdrift i utdanningsperioden.
Ønsket tiltredelse: snarest!

Fredensborgklinikken AS er et veletablert 3-legesenter i sentrum av Bodø. Vi er 2 engasjerte spesialister i allmennmedisin og som ønsker å bygge opp et godt faglig miljø sammen med en ALIS. Det er 3 sekretærer med god erfaring.

Kontoret har CGM-journalsystem og er utstyrt med laboratorium, eget GU-rom, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, utstyr for småkirurgi og betalingsterminal fra Convene.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listen har i dag 800 innbyggere
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke med rett til tilsvarende reduksjon i
 • Listeansvar.
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Det forutsettes at søker inngår i spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny ordning, jfr. spesialistforskriftene
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn, med mulighet for å velge mellom fastlønn eller næringsavtale i utdanningsperioden
 • God veiledning
 • Mulighet for å ta aktuelle kurs
 • Mulighet for helhetlig spesialiseringsløp i kommunehelsetjenesten

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 
Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Leif Erik Traasdahl
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 900 47 815
E-post: le.traasdahl@outloock.com
Arbeidssted
Fredensborgklinikken AS
Fredensborgveien 118A
8005 BODØ