Kort om arbeidsgiver

Er du utdannet lege, og har et brennende engasjement for å jobbe med
barn/unge og deres familier?


Vi har ledig fast stilling som lege i 30 % f.o.m. 1. mai 2022. I perioder vil det være muligheter for ekstra arbeid ut over dette. Vi tilstreber å tilpasse arbeidstiden slik at stillingen kan kombineres med annet arbeid.

Stillingen er organisertunder helsestasjonen i kommunalområde for Opplæring og oppvekst.

Helsestasjonen er en tverrfaglig sammensatt tjeneste med over 50 ansatte,
inkludert helsesykepleiere, jordmødre, sekretærer, rådgivere, leger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer/psykologspesialister og spesialsykepleiere.

Helsestasjonen som helhet har et bredt tjenestetilbud rettet mot barn, unge og
deres familier. Enheten omfatter helsestasjon for barn, jordmortjeneste,
Home-start familiekontakten, skolehelsetjeneste, psykologtjeneste, ungdomshelsetjeneste/helsestasjon for ungdom,
smittevern/flyktninghelsetjenester samt fysioterapi og ergoterapi for barn.

 

Arbeidsoppgaver

 

Arbeidsoppgaver vil først og fremst være tilknyttet helsestasjon for barn 0-5 år. I tillegg vil man måtte påberegne arbeidsoppgaver i helsestasjon for ungdom. Vi følger nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten i oppfølgingen av målgruppa.

 • Legerelaterte oppgaver i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn/unge og deres familier, i samarbeid med andre ansatte ved helsestasjonen.
 • Gjennomføre konsultasjoner etter anbefalt helsestasjonsprogram
 • Gjøre medisinske vurderinger knyttet til barn og unges helse og/eller utvikling, iverksette tiltak og evt henvise videre til andre instanser
 • Samarbeid ut mot fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Administrering av prevensjon og behandling av kjønnssykdommer

Kvalifikasjoner

 • Utdannet lege med norsk autorisasjon, som har god kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra helsestasjon, evt annet arbeid med barn/unge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Gode dataferdigheter

Før tiltredelse i stilling må godkjent politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremvises.
Den som tilsettes må før tiltredelse også gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold/tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kollega som

 • har gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • har evne til å gjøre selvstendige vurderinger
 • har interesse for tverrfaglig samarbeid
 • er positiv, engasjert og motivert for jobben
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er strukturert og arbeidsom

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig engasjement!
 • ansettelse i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av gjeldende lov og avtaleverk
 • medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler
 • et godt samarbeidsmiljø hvor åpenhet, trygghet og respekt vektlegges

Hamar kommune er en IA-bedrift, og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
Det tas forbehold om interne omrokkeringer på grunn av attføringsarbeid eller overtallighet.
Arbeidstakere ansettes på de vilkår som det fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.  

Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Eliassen, Ragnhild E.
Arbeidssted
Helsestasjon, Hamar kommune NY
Vangsvegen 51
2317 Hamar