Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Drammen sykehus dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca.
165.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000
innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og
hovedstadsområdet.

Pr. i dag er vi 4 lungeleger som jobber på poliklinikk og sengepost. En med vikariat frem til oktober-22. Avdelingen har 2 erfarne LIS leger som er i spesialisering ved OUS. Vi har også 2 LIS leger på Drammen sykehus som ønsker å bli lungeleger. For å sikre et strømlinjet utdanningsforløp er et samarbeid med lungeavdelingen på Kristiansand sykehus under etablering. Vi har i tillegg 2 erfarne lungeleger som jobber på poliklinikken i til sammen 80% stilling. Fremtiden ser lys ut. Håper du vil være med å bygge opp lungeavdelingen inn mot nytt sykehus sentralt i Drammen, som vil stå ferdig i 2025! 

Er du nysgjerrig på hvordan vi har det på Medisinsk avdeling i Drammen? - ta gjerne en titt på filmen vår: Presentasjon av medisinsk avdeling på Drammen sykehus - YouTube 

Arbeidsoppgaver

Lungeseksjonen ved Drammen sykehus er i utvikling, og vi er i behov av 2 robuste lungeleger med god faglig kompetanse, samt interesse for LTMV.  Lederkompetanse og forskningskompetanse er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på poliklinikk, sengepost og intensivavdelingen. Det er etablert kardiologisk vaktordning, nyrevakt og endoskopisk vakt. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin. Drammen sykehus har nevrologisk avdeling og velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Post for lungemedisin og geriatri har tre sengetun. Lungeavdelingen har visittansvar for et tun med 10 pasienter, og har som mål å etablere en enhet med 4 senger for NIV på sengepost våren 2022.

Vi samarbeider tett med palliativt team som sikrer gode pasientforløp. Avdelingen har svært god pleiefaglig kompetanse innen hjemmerespirator og NIV behandling, og er nå i ferd med å bygge opp LTMV videre i Vestre Viken hvor behandlingen skal samlokaliseres til Drammen sykehus.  Vi har erfarne sykepleiere ved poliklinikken som sikrer god og forutsigbar behandling for pasienter som utredes for respirasjonssvikt og diagnostisering av lungekreft. Ved poliklinikken ble det i 2020 utført 117 EBUS.

Vi har fullt utstyr for ergospirometri, og  det er ønskelig å revitalisere denne funksjonen her hos oss. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

  • Er spesialist i lungemedisin med kompetanse innen LTMV
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
  • Er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsettingen.

Vi tilbyr

Lungelegene i Drammen  ønsker å innlemme kollegaer med interesse for vårt spennende fag- og med spesielt fokus på ventilasjon. I tillegg til drift av post og poliklinikk bygger vi nå opp et tverrfaglig team rundt ventilasjon av pasienter med nevromuskulære sykdommer og  behov for LTMV  i VVHF.

Vi ønsker å ha fokus på faglig utvikling, og håper du kan bidra med gode innspill i dagens drift samt inn i plan for lungeseksjon i nye Drammen sykehus.

Vi legger vekt på godt samarbeid, levere tjenester av høy kvalitet og ivaretakelse av hverandre i en travel hverdag, og kan tilby gode betingelse til rette vedkommende.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hedi Ranfelt
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92887071
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling leger, Lunge og Geriatri, Drammen sykehus , Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image