Kort om arbeidsgiver

Er du spesialist i gynekologi og obstetrikk, med erfaring og interesse for reproduksjonsmedisinsk arbeid? 

Fertilitetsseksjonen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, søker overlege i 100% fast stilling. Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær- og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakt har hjemmevakt om natten. Fertilitetsseksjonen har 7-døgns drift, med 5 delt helgevakt. Stillingen inngår i den gjeldende helgebemanningen ved seksjonen, alternativt i klinikkens vaktberedskap for øvrig utifra seksjonens og klinikkens behov.     Den som tilsettes må kunne delta i arbeid utenom egen seksjon ved behov.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Senter for fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. 

 Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. Dersom intern tilsetting-anfør i søknaden om du er interessert i et overlegevikariat i 2 år

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av infertilitet
 • Reproduktiv kirurgi
 • Fertilitetsbevarende behandling med nedfrysning av egg, sædceller embryo hos pasienter med kreftsykdom eller som av andre grunner taper fertilitet 
 • Delta i arbeid utenom egen seksjon ved behov
 • Samt om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Stillingen inngår i det gjeldende vaktsystem ved kvinneklinikken

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk
 • Bred erfaring i faget generelt er ønskelig
 • Erfaring og interesse for reproduksjonsmedisinsk arbeid vektlegges
 • Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt, og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning
  forutsettes.
 • Behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Takle et høyt arbeidstempo
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med sterkt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv bedrift (IA)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Shetelig Løvvik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 93080030
E-post: Tone.Shetelig.Lovvik@stolav.no
Navn: Sigrun Beate Kjøtrød
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72573812
E-post: Sigrun.beate.kjotrod@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Olavs hospital, Kvinneklinikken
Olav Kyrres gt. 11
7030 TRONDHEIM
Søk på stillingen