Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune bl.a. økt basistilskudd, etableringstilskudd på kr. 300 000,- til oppkjøp av etablert hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 80 fastleger. Ved ett av våre private legekontor har vi nå ledig en etablert hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. 

Kroken Legekontor er en 4- legers praksis. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden tre helsesekretærer. Kontoret har journalsystemet CGM Journal. Hjemmelen har pr. tiden 1000 pasienter. Oppstart etter avtale.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes kommunal deltidsstilling inntil 7,5 timer pr. uke. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.         
 Vi ønsker
 • du har erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • du har erfaring fra privat praksis.  
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 300 000,- til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Søker bes oppgi to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.   
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege, Kroken legekontor
Telefon: 97537465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Kroken legekontor AS
B A Løvolds veg 12,
9022 KROKELVDALEN