Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune drifter 2 kommunale fastlegekontor, Bergen Helsehus legekontor og Alrek legesenter. Bergen helsehus legekontor skal bygge opp kompetanse på migrasjonshelse og Alrek legesenter er knyttet til  forsknings og utdanningsmiljøet for primærhelsetjenesten ved Alrek helseklynge. Ved begge legekontor er det ledig stilling for spesialist. Legekontorene skal bestå av 5 legeårsverk hvorav 2 spesialister. Kommunen vil nå prøve ut og tilbyr spesialisten en næringsmodell der kommunen har ansvaret for drift, administrasjon og helsepersonell. Spesialistens ansvar er fastlegetilbud til en liste på inntil 1000  pasienter og veiledningsansvar for ALIS.

Arbeidsoppgaver
  • Arbeid som fastlege, veiledning av ALIS
  • Deltagelse i oppbygging av kontorets  spesialiteter innenfor migrasjonshelse/forskning i primærhelsetjenesten
  • Plikt til legevakt 
Kvalifikasjoner
  • Spesialist i allmennmedisin
  • Ønskelig med erfaring innen veiledning
  • Ønskelig med erfaring innen migrasjonshelse eller forskning
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Resultatorientert 
  • Engasjert
Vi tilbyr
  • Lønn eller næring med konkurransedyktige vilkår
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Merethe Brattetaule
Tittel: Enhetsleder
E-post: merethe.brattetaule@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Solheimsgaten
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image