Kort om arbeidsgiver

100 % stilling som Seksjonsoverlege ved dialyseavdelingen -Nyremedisin

Er du spesialist i nyremedisin og ønske å bidra i utviklingen av dialyseavdelingen, ser vi fram til din søknad.

Stillingen er organisert i nyremedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, og i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Nyremedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et nesten nytt sykehus. Avdelingen disponerer en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 37 plasser, fordelt på Kalnes, Moss og Askim. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med over 15 000 behandlinger per år. Vi er godt i gang med hjemmebehandling og har stort fokus på dette, både HD og PD.

I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med ca. 5000 konsultasjoner per år. Stor sykepleierdrevet poliklinikk (resipient-utredninger, donor-utredninger, hypertensjon, infusjoner, PD og annet). Sengeposten er lokalisert i døgnområde 9 sammen med akuttgeriatri. Det er stor aktivitet og det er viktig med tett oppfølging for å oppnå pasientsikker og effektiv behandling. Overleger, LIS-leger og sykepleiere har et tett samarbeid. Nærmeste overordnet er avdelingssjef.

Som seksjonsoverlege er du medisinsk faglig rådgiver for avdelingssjef.
 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre medisinsk faglig standard i seksjonen, i tråd med gjeldende lover, retningslinjer, avtaler, styringsdokumenter og god praksis
 • Samarbeider med seksjonsledere og avdelingssjef om organisering og utvikling av dialyseavdelingen
 • Bidra til faglig opplæring innenfor fagfeltet til avdelingens leger, spesielt i forhold til LIS - utdanningen  
 • Delta i arbeid med fag- og kompetanseutvikling for leger og sykepleiere 
 • Bidra til korrekt registrering av diagnoser og prosedyrekoder
 • Seksjonsoverlege er en del av avdelingssjefens team og deltar i faste møter med avdelingssjef sammen med øvrige seksjonsoverleger og seksjonsledere i avdelingen 
 • Bidra til at avdelingen når sine mål for aktivitet og økonomi
 • Være medisinsk faglig rådgiver i behandling av saker i Synergi og Public 
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom leger og øvrige yrkesgrupper i avdelingen 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i nyresykdommer
 • Faglig oppdatert og godt kjent med nasjonale standarder og retningslinjer for anbefalt praksis innen sitt fagområde

Personlige egenskaper

 • Effektiv kommunikasjon- og formidlingsevne
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Initiativrik og ansvarlig 

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Trond Eide
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 951 31 408
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 452 11 969
Arbeidssted
Nyremedisinske leger
Kalnesveien 300
1714 Grålum