Vi har ledig Alis-stilling, selvstendig eller fastlønnet, ved et av våre legesenter. Veiledning av spesialist ved senteret, individuell utdanningsplan og «sykehusår» i kommunen gir mulighet for spesialisering på normert tid og av god kvalitet.

Porsgrunn og vår naboby Skien ble kåret til Norges mest attraktive byer 2021. Vi ligger i et Norge i miniatyr med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells. Porsgrunn har et aktivt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Kommunen har en befolkning på 36500 innbyggere, 42 fastlegehjemler og egen legevakt.

Heistad legesenter har 1 Alis stilling ledig fra 1. september-22. Porsgrunn kommune legger til rette for gode Alis-løp med tilpasset listestørrelse og tilskuddsordninger til kurs og veiledning. Som Alis lege kan man velge mellom kommunal lønn eller drifte som privat næringsdrivende med gode tilskuddsordninger. Vi kan også diskutere 8.2-ordninger. Porsgrunn kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon og det er også KAD avdelingen.

Porsgrunn kommune har egen kommunal legevakt. Kommunen har ansatt kommunale leger for å gi fastlegene lavere vaktbelastning på legevakten. Kommunen har og ansatt kommunale leger for å avlaste med kommunale oppgaver.

Heistad Legekontor er et veletablert legesenter med 11 fastleger og Lis 1 lege. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker og nærhet til sjøen. Vi kan tilby et faglig og sosialt stimulerende miljø. Heistad legesenter har ansatt flere spesialister og leger under spesialisering. De bruker System X.

Varighet inntil 5 år under spesialisering. Det vil være mulighet for å kjøpe fastlegehjemmelen etter Alis løpet.

Oppstart: 01.09.22 med mulighet for å starte tidligere. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Legene må delta i kommunal legevakt 

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til stillingen!

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kai Heier
Tittel: Lege
Telefon: 90046402
E-post: kai.heier@heistad-legekontor.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Heistad legekontor - Porsgrunn Kommune 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn