Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i en avdeling som er kjent for god organisering, rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø? I så fall oppfordres du til å søke jobb hos oss.

Ved Patologiavdelingen på Ahus har vi ledig en fast 100 % overlegestilling som er ledig omgående

Stillingen er ikke fastlagt til en bestemt faggruppe. Vi søker en spesialist i patologi (eller LIS som har kort tid igjen til spesialiteten) som har særlig interesse for molekylærpatologi. Avdelingen satser på persontilpasset medisin med både diagnostikk og forskning innen molekylærpatologi. Alle legene deltar i bevarelse av molekylære analyser, men denne stillingen vil være mer dedikert til området. Den kombineres med diagnostikk innen ett eller flere av fagområdene vi har i avdelingen. Interesse for forskning er ønskelig.

Patologiavdelingen er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi, og mottar prøvemateriale fra Ahus og fra spesialister og primærhelsetjenesten i området. Avdelingen har for tiden 17 overleger, hvorav tre er deltidsansatte ved universitetet, samt 5 LIS. I 2021 besvarte vi ca. 36.000 biopsier, ca. 42.500 cytologiske prøver inkludert punksjonscytologiske prøver og utførte 150 obduksjoner. Vi besvarer ca. 700 molekylærpatologiske analyser per år fra tumorvev.

Vi ser etter en patolog som brenner for faget og trives med en dynamisk og spennende hverdag.
Avdelingen gir deg gode muligheter for faglig utvikling og det legges til rette for deltagelse på
relevante kurs.
Tiltredelse ønskes så snart som mulig. LIS med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres også til å søke.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • I tillegg til diagnostikk består arbeidsoppgavene av undervisning, forskning og rådgivning, samt tverrfaglig samarbeid.
 • Overlegene deltar i interne faggrupper med ansvar for faglig oppdatering og tverrfaglige møter.
 • Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i patologi i Norge, evt. i sluttfasen av spesialistutdannelsen
 • God beherskelse av norsk eller et av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap og fortrinnsvis erfaring innen molekylærpatologi

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe senvstendig og trives i et dynamisk miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeidstid: 40 timers arbeidsuke med mulighet for forskyvning av arbeidstiden
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for hjelp med bollig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ulla Randen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99647763
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Patologiavdelingen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen