Kort om arbeidsgiver
Vi har en ledig midlertidig stilling som assisterende seksjonsoverlege / -leder for legetjenester ved Legevakt Aker og Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) Aker med operativt ansvar for samme enheter.

Tjenesteområdet ligger under avdeling Aker i Helseetaten i Oslo kommune. Sammen jobber vi for bedre helse og økt livskvalitet hos innbyggerne i Oslo gjennom trygge, helhetlige og effektive tjenester.
Legetjenesten for KAD og Legevakt Aker ledes av to assisterende seksjonsoverleger som rapporterer til seksjonsoverlege for legetjenesten.

Legevakt Aker er fastlegenes legevakt i Oslo med ca. 50 000 konsultasjoner og 11 000 sykebesøk årlig. 300 næringsdrivende leger deltar i vaktordningen.

KAD Aker har 72 senger og ca. 5 000 innleggelser årlig. Legetjenesten har 21 årsverk ansatte leger hvorav flere er spesialister innen allmennmedisin og hvorav seks er ALIS stillinger.
KAD og Legevakt Aker spiller en sentral rolle i den akutte helsetjenesten i Oslo.

Samarbeid, samhandling og informasjonsarbeid med bydeler, kommunehelsetjenesten og sykehusene for gode pasientforløp og tjenesteutvikling er en viktig del av arbeidet. Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kolleger.

Det er ønskelig at du har erfaring som leder, og fra allmenn- eller akuttmedisinsk arbeid. Det er en fordel om du har lederutdanning, god kjennskap til Oslo kommune og erfaring med innovasjon og systematisk kvalitetsforbedring.  Stillingen innebærer arbeid 37,5 timer pr uke med fleksitidsordning. Det er ønskelig at assisterende seksjonsoverleger deltar noe i klinisk arbeid og noe helgearbeid kan være aktuelt. 

Arbeidsoppgaver
I stillingen vil hovedarbeidsoppgavene dine være operativ drift og ledelse av legetjenesten samt fag- og kvalitetsarbeid på Legevakt Aker og KAD. Oppfølging av kvalitet i helsetjenesten som tilbys befolkningen, og oppfølging av næringsdrivende leger som drifter Legevakt Aker. 

Personal, fag - og økonomi
Operativ leder av klinisk drift – være en tilstedeværende leder
Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
Innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
Beredskapsarbeid
Saksbehandling
Samhandlingsoppgaver
Fortrinnsvis klinisk arbeid med noe helgearbeid
Stedfortreder for seksjonsoverlege sammen med andre ass. seksjonsoverlege
Andre administrative oppgaver må kunne påregnes

Kvalifikasjoner
Autorisasjon som lege i Norge med rett til å praktisere selvstendig på legevakt
Erfaring fra allmennmedisinsk- og akuttmedisinsk arbeid
Ledererfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling 
Lederutdanning og / eller -erfaring er ønskelig
Evne til å utvikle et godt arbeidsmiljø
Erfaring fra forbedringsarbeid, endringsledelse og implementering er ønskelig
Erfaring fra saksbehandling er ønskelig
God skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter
God digital kompetanse og forståelse er nødvendig 
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
Helhetstenkende og inkluderende med gode samarbeidsevner
Resultat- og målbevisst
Kulturbygger 
Strukturert, effektiv og handlekraftig
Viser åpenhet og selvinnsikt i lederrollen
Interesse for teknologi i arbeidsprosesser

Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass med stor variasjon og bredde
Meningsfull og samfunnsnyttig jobb
Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø
Gode pensjons – og lånevilkår gjennom Oslo pensjonsforsikring
Fleksitidsordning Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Dario Mariani Mardal
Tittel: Avdelingsdirektør
E-post: dario.mardal@hel.oslo.kommune.no
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO