Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Ved FoU-seksjonen, Øyeavdelingen er det ledig

 • Klinisk stipendiatstilling for lege
 • Oppstart etter nærmere avtale i 2022
 • Varighet 3 år

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har ca. 270 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.  Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning.

Informasjon om prosjektet

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Klinisk Netthinneforskning ved Øyeavdelingen.
Dette er et PhD prosjekt med midler fra RP11 prosjektet, og stipendiaten vil meldes opp på PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Prosjektet omhandler den arvelige netthinnesykdom retinitis pigmentosa og er en del av RP11 prosjektet.
RP11 prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Øyeavdelingen og Klinikk for laboratoriemedisin, og med målsetning om å øke kunnskapen om retinitis pigmentosa.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientundersøkelser
 • Databearbeiding 
 • Artikkelskriving

Ta kontakt ved ønske om mer informasjon om prosjektet. 

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med en viss klinisk erfaring innen øyefaget
 • Motivasjon for prosjektet
 • Ønske om å ta en PhD innenfor arvelige netthinnesykdommer og okulogenetikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 

Personlige egenskaper

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Motivert, engasjert og med stor arbeidskapasitet
 • Samarbeider godt i team og kan ta ansvar
 • Er tålmodig og har evnen til å jobbe selvstendig  

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, inkludert pasientundersøkelser
 • Tilknytning til en etablert forskningsgruppe med pågående forskning på det aktuelle fagfeltet
 • God veiledning i et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ragnheidur Bragadottir
Tittel: Overlege, Professor og Forskningsgruppeleder
E-post: ragnheidur.bragadottir@medisin.uio.no
Navn: Josephine Prener Holtan
Tittel: Overlege, PhD
E-post: jospre@ous-hf.no
Arbeidssted
FoU-seksjonen, Øyeavdelingen
Kirkeveien 166
0450 Oslo