• Journal system: SystemX og PasientSky
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Veldrevet og attraktivt legesenter søker etter vikar i allmennpraksis i Oslo.
Sæter Legegruppe i bydel Nordstrand søker vikar i 50%-stilling med tiltredelse 20. juni 2022 eller etter avtale. Varighet frem til 30. april 2023 men med god mulighet for forlengelse. Vikaren jobber 2-3 kurative dager i uken med pasienter fra alle fem lister på legekontoret. Konsultasjonene vil være en kombinasjon av øyeblikkelig hjelp men også mulighet for egne pasientforløp med oppfølgning over tid. Alle legene inklusive vikaren har fri hver 6. uke i en rulleringsordning son kan brukes til kurs, ferie eller liknende.
Det er således gode muligheter til å kombinere med legevakter eller annen deltidsstilling.
Ingen kommunale oppgaver. Veldig godt miljø med 5 fastleger og 3 dyktige helsesekretærer. Vi bruker PasientSky og SystemX. Mulighet for hjemmekontor. Legesenteret ligger sentralt til ved Sæter Torg på Nordstrand med trikk- og bussholderplass like ved. Det er muligheter å leie parkeringsplass. Treningssenter EVO i samme bygg.

I sommerferieperioden fra slutningen av juni til midten av august vil det være mulighet for 100% stillingStillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Jess Pedersen Nymark
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90687300
E-post: jessnymark@yahoo.com
Arbeidssted
Sæter Legegruppe
Ekebergveien 233
0162 OSLO