Kort om arbeidsgiver
Nord-Aurdal kommune søker leger til ulike stillinger, ved Fagernes legesenter og ved Valdres legevakt i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS).
 • Fagernes legesenter: fastleger (faste stillinger + vikariat)
 • Valdres legevakt: legevaktlege (fast) og legevaktoverlege (ett års vikariat i 30 % stilling)
Nord-Aurdal kommune har et veldrevet legekontor med 9 dyktige fastleger. Kommunen og fastlegene er i dialog om overgang til fast ansettelse i kommunen. Vi har ledige fastlegehjemler for snarlig tiltredelse, både fast stilling, fast stilling med deleliste og vikariat (fra 01.08.22 - 31.07.23). Kommunen kan tilby fastlønn med bonus. Eller avtale om næringsdrift, hvis ønskelig.

Ordningen med deleliste innebærer en forskuttert overdragelse av fastlegens praksis, eller tilsvarende oppgaver og ansvar gjennom kommunal fast ansettelse. Det kan være aktuelt å tilby fastlegestilling med deleliste (deltid) i kombinasjon med andre kommunale/interkommunale legeoppgaver, dersom søker er interessert i dette. 

Valdres lokalmedisinske senter består av interkommunale tjenester for alle seks Valdreskommunene og desentraliserte spesialisthelsetjenester under Sykehuset Innlandet. Valdres består av kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang. Nord-Aurdal kommune er regionsenter og vertskommune for VLMS. Nederst i annonsen kan du se en film om VLMS.

Valdres legevakt er en av flere interkommunale tjenester i virksomheten. Legevakten har ca. åtte årsverk fordelt på 15 spesialsykepleiere/sykepleiere og er ledet av en avdelingssykepleier. 

Vi søker nå etter egen legevaktlege som vil inngå i vaktordningen sammen med fastlegene i Valdres.

Legevaktsoverlege har det medisinskfaglige ansvaret ved Valdres legevakt. Vår legevaktoverlege skal ha permisjon i et år fra 01.08.22 og vi har derfor ledig 30 % vikariat som legevaktoverlege. Overlegestillingen kan tilbys i kombinasjon med andre legestillinger.

Hvis DU er interessert i å jobbe som fastlege, legevaktlege eller legevaktoverlege i et veletablert og utviklingsorientert fagmiljø, ta kontakt med oss.

Vi ønsker å se mulighetene i ulike kombinasjoner av stillinger, dersom det er ønskelig. 


ARBEIDSOPPGAVER
Fastlege
 • Til stilling som fastlege ligger kurativ tjeneste med listeansvar for omlag 800 pasienter. For deleliste deles denne mellom to leger. 
 • I stilling som fastlege inngår 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevakt, lokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) på Fagernes. 
 • De ledige stillingene er for tiden ikke tilpliktet andre allmennlegeoppgaver i kommunen, men dette kan bli aktuelt (jf. Forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 12).
 
Legevaktlege
 • Legevakt i turnus, 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevakt, lokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes
 • Veiledning av sykepleiere, turnusleger og andre leger
 • Bakvaktansvar for leger som ikke oppfyller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften kan i noen tilfeller være aktuelt
 
Legevaktoverlege
 • Medisinskfaglig ansvar ved Valdres legevakt, herunder ansvar for pasientbehandling, kvalitetssikring av medisinske prosedyrer og ansvar for veiledning og faglig oppfølging av leger
 • Utviklingsarbeid
 • Bidra i planlegging og organisering av internundervisning
 • Bidra til organisering av legetjenesten på legevakta
 • Bidra i virksomhetens beredskapsorganisering
 • Samhandling med fastlegene samt andre interne og eksterne instanser
 • Behandle klagesaker og avvik
 • Bistå ved tilsyn og i krevende enkeltsaker ved behov

KVALIFIKASJONER
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Norsk LIS1 eller tilsvarende
 • Gjerne spesialist innen allmennmedisin, eller under utdanning til dette
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • For legevaktlegen: Erfaring fra akuttmedisin er en fordel
 • For legevaktsoverlege søker vi etter spesialist i allmennmedisin eller lege med erfaring fra og interesse for legevaktmedisin. Leger i spesialisering med erfaring fra legevakt og akuttmedisin oppfordres til å søke
Utfylt søknadsskjema fra Legeforeningen med attestert dokumentasjon og referanser legges ved søknaden
Stillingene krever gyldig politiattest. 

PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, evne til å kunne kommunisere på en trygg og god måte med pasienter og pårørende
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaene
Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og faglig dyktighet vil bli sterkt vektlagt i tilsettingene.

Vi tilbyr
 • Et svært godt arbeidsmiljø og fagmiljø med dedikerte, hyggelige kollegaer
 • Gode vilkår og ryddige avtaleforhold, pensjonsordning i KLP
 • For fastlegestilling: kommunal ansettelse med fastlønn eller selvstendig næringsdrift (ASA 4310/8.2) etter nærmere avtale 
Andre opplysninger
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen.

Dersom det blir ledige andre stillinger i rekrutteringsprosessen, vil vi kunne rekruttere fra samme søkergrunnlag.

Vil du vite mer om Valdres? Vi har unik natur, kultur og er en attraktiv region, sentralt i Norge. Se valdres.no / Nord-Aurdal kommunes hjemmeside.
Har du spørsmål om å bo og leve i Valdres, jobbmuligheter for parter eller våre tilbud til barn og unge? Ta kontakt med oss.  VELKOMMEN!
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nord-Aurdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Einar Jahr
Tittel: Kommuneoverlege/virksomhetsleder
Telefon: 913 61 355
E-post: per.einar.jahr@nord-aurdal.kommune.no
Navn: Toril Naustdal
Tittel: Virksomhetsleder VLMS
Telefon: 970 43 084
E-post: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bygdinvegen 49
2900 FAGERNES