Kort om arbeidsgiver

Avdeling for nevrologi og rehabilitering har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LiS 2 - nevrologi. 

Nevrologisk avdeling har 8 Lis 2 stillinger og 5 overlegestillinger.  Sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering har 7 nevrologiske senger, 11 slagsenger og
4 rehabiliteringssenger.  Det er egne leger som har hovedansvaret for rehabiliteringssengene.

Vi driver utstrakt poliklinisk virksomhet og har godt etablerte tverrfaglige poliklinikker for pasienter med Parkinson, slag, ALS, epilepsi og MS.

Lis 2 går i en 8-delt tilstedevakt med overleger i bakvakt.
Avdelingen har fokus på forskning og har overleger i forskningspermisjon.
Vi har nevrofysiologisk laboratorium med spesialist i nevrofysiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter som er innlagt i sengeposten, samt dagpasienter
 • Vaktarbeid, tilstedevakt
 • Samarbeid med andre internt og eksternt
 • Journalskriving og annet pasientadministrativt arbeid
 • Delta på fellesmøter samt delta og bidra inn i undervisning

Kvalifikasjoner

 • Lege med gjennomført Lis 1 tjeneste
 • Interesse for det nevrologiske fagfeltet
 • Gjerne med kompetanse på og/eller interesse for forskning
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Samarbeidsvillig
 • Pasientorientert
 • Motivert og åpen for nye utfordringer

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og sterkt fagmiljø
 • Et veldig godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som gir mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Caroline Torskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92095070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien