Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har sørge-for-ansvar for hele gamle Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. Til sammen har Indremedisinsk avdeling og Senter for kreft og blodsykdommer alle læringsarenaer som er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS2 indremedisin og den indremedisinske delen av LIS onkologi.
Sykehuset har et helt nytt akuttsenter med alle moderne fasiliteter. Avdelingen har et engasjerende arbeidsmiljø, flere forskningsaktive miljøer og fokus på kompetanseheving ved blant annet mye bruk av simuleringstrening. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager. 

Det utlyses nå for LIS indremedisin i rotasjon.

Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er systematisk rotasjonspraksis til nødvendige seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. LIS 2/3 deltar i en av tre 10-delte vaktlinjer. Disse vaktlinjene har primæransvar i akuttsenteret, på sengeposter eller medisinsk overvåkningsenhet. Vaktlinjene bemannes etter kompetanse og erfaring. LIS har tilstedevakt hele døgnet og støttes av et bredt spekter av bakvakter med utrykningsplikt, samtidig som LIS 2/3 har supervisjonsansvar i vakt for LIS 1 med tilstedevakt.
Vikariatet vil være tilknyttet generell indremedisin uten tilhørighet til fast fagområde/seksjon og tjeneste vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål enten i Felles Indremedisinsk Modul (FIM2) eller læringsmål i spesialisering i onkologi avhengig av behovet til den enkelte LIS.
Vi søker etter deg som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. Vi ønsker engasjerte medarbeidere og regner med at du er en person som ønsker å delta i videreutviklingen av din egen arbeidsplass. 

Oppstart snarlig eller etter avtale. Søknader blir vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i vakt, på sengepost og i poliklinikk. Arbeidsoppgavene er tilpasset LIS læremålsplaner.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1. 
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisinsk avdeling A , Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg