Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Vi tilbyr ALIS i nytt spesialiseringsløp, refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, samt nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe. ALIS med avtale får raskt tildelt veileder og tilbud om tett oppfølging gjennom spesialiseringsløpet.  Det er mulighet for å fullføre spesialiseringsløp i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 84 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Eiker Legekontor.

Eiker Legekontor er en allmennlegepraksis bestående av 2 fastlegehjemler. Legekontoret er veldrevet og holder til i trivelige og romslige lokaler, med mulighet for utvidelse om det skulle bli aktuelt. Gjenværende fastlege er spesialist i allmennmedisin. I tillegg har legekontoret erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter og bussforbindelser i nærhet til lokalene. Legekontoret er organisert som et AS, benytter CGM journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legesenteret.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1100 pasienter, med gode muligheter for inntjening. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 2200. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med den andre legen ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift av legekontoret
 
Kvalifikasjoner:
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe   

Tiltredelse 24.09 evt etter avtale.


I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Yousif, Shams
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 959 16 386
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4504085955
Arbeidssted
Eiker legekontor
Nybruveien 3
3055 KROKSTADELVA