Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 380 ansatte, inklusiv overleger og leger i spesialisering, samt psykologspesialister og psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatriske døgnpost, en BET-døgnpost, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ambulant Akutteam (AAT) er fylkesdekkende, og har arbeidssted på Granli. Seksjonen har 25 årsverk som består av psykiatere, LIS-lege, psykologspesialister, psykologer, spesialutdannede sykepleiere, sosionom og vernepleier. Overleger i bakvaktsordning på kveld og helg. AAT besitter høy fagkompetanse, og har utvist et stort engasjement i forbindelse med klinisk pasientarbeid og utvikling av tjenesten.  

AATs funksjon er å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, med støtte av egne valg og mestring, og i samhandling med pårørende og øvrig nettverk. AAT er en tverrfaglig enhet som har til oppgave å vurdere alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og som alternativ til akuttinnleggelse gi korttids intensiv poliklinisk og/ eller hjemmebehandling. Dette innebærer vurdering av symptom- og funksjonsnivå, samt psykososiale forhold som grunnlag for å beslutte og iverksette relevante tiltak.

AAT har åpningstid alle dager fra kl. 08.00 - 22.00 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 •  Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.    

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.    

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Atle Mosebekk Arntsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95787079
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Ambulant Akutteam, Sykehuset i Vestfold HF
Taranrødveien 47
3171 Sem