Kort om arbeidsgiver
Det kommunale fastlegekontoret Bærum helse og friskliv søker lege for vikariat som fastlege på vårt kontor på Rud.
Ledig stilling: Vikariat 100% stilling med tiltredelse 04.07.2022 eller etter avtale.

Arbeidet vil bestå av uselektert allmennvirksomhet og kommunale oppgaver. Det kommunale fastlegekontoret legger til rette for pasienter med store og sammensatte behov. Vi har tilbud til pasienter som ikke har fastlege i kommunen og pasienter som oppholder seg i Bærum, men har fastlege i andre kommuner. Vi har et særskilt ansvar for oppfølging av helseundersøkelser for flyktninger som bosettes i vår kommune. Vi holder til i hyggelige lokaler på Rud, har et godt miljø og dyktige kolleger. Fastlegekontoret er samorganisert med Bærum helse og friskliv med tjenestene Frisklivssenteret, Rask Psykisk Helsehjelp, kommunens selvmordsforebyggende team og kommunens psykososiale kriseteam.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt og andre kommunale oppgaver etter avtale; KAD og helsestasjon
 • Helseundersøkelser av flyktninger
 • Tverrfaglig samarbeid/kompetanseutveksling
 • Veiledning av studenter
 • Bedriftshelsetjenesteoppgaver

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege. HPR-nr registreres i CV
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. For søkere fra land utenfor Skandinavia må norskprøve B2 være bestått

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Bærum lege og friskliv
 • Nåværende listestørrelse er på ca 500 pasienter
 • Offentlige tjenestepensjonsordning
 • Varierte dager med noe arbeid på KAD i tillegg til legekontoret
 • Kompetanseutviklingsstipend
Gyldig politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Liv Tellsgård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91135575
Arbeidssted
Bærum helse og friskliv
Rudsveien 45
1346 GJETTUM