Kort om arbeidsgiver

Vil du vere med å videreutvikle eit bedre og meir heilheitleg helsetjenestetilbod for pasientar med samansette lidingar og/eller kroniske sjukdommar?

Brenn du for ei meir heilheitleg tilnærming til pasientane du møter i ein travel sjukehuskvardag? Då er dette noe for deg!

Vi har ledig ei 50% prosjektstilling for legespesialist (evt. for eigna LIS-lege) i pasientsentrert helsetjeneste team (PSHT) fra 1.6.22 til 31.12.22, med moglegheit for forlenging til 31.12.24.

PSHT er eit tverrfaglig team som har som mål å styrke helsetjenesta og pasientforløpa til dei skrøpelige eldre og pasientar med samannsatte og/eller kroniske sykdommar, blant anna ved å bedre samarbeidet mellom sjukehus og kommune. Vi ønsker å bidra aktivt til at systemet støtter opp omkring pasienten sin kvardag, med utgangspunkt i kva som er viktig for pasienten, fremfor at pasienten må tilpasse seg systemet.

Pasientane henvisast teamet frå sjukehus eller kommune. Det vil vee eit tett og nært samarbeid med indremedisinske seksjonar i kvardagen. Kor mykje PSHT treng å følge opp kvar pasient varierar. PSHT støttar pasient, pårørande og helsepersonell i primærhelsetjenesta slik at oppfølgingsplanen blir fulgt, og tjenestene og kommunikasjonen rundt pasienten fungerer godt.

Dei første 3 månedane jobber du saman med palliativt team på Molde sjukehus for å bli kjent med nettverket i kommunen, og arbeidsmåten med ambulant virksomhet i primærhelsetjenesta. Det vil vere faste, vekentleg  PSHT-møter med felles gjennomgang av status for den enkelte pasient. Dette for å sikre eit jevnleg samarbeid med sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og evt. logoped eller samtalepartnar. 

Er dette noe for deg? Da håper vi at du søker!

Arbeidsoppgåver

 • Oppstart av prosjektet, saman med allereie tilgjengeleg overlege og sjukepleiar i teamet.
 • Få oversikt over tilgjengelege ressursar, både i kommunane og på sjukehuset.
 • Tverrfagleg vurdering rundt kvar enkelt pasient.
 • Samhandling mellom kommunane og spesialisthelsetjenesta
 • Sørge for at informasjonen følger pasienten. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Mestre norsk språk skriftlig og muntlig
 • Fordel med erfaring fra sykehus og/eller kommunehelsetjenesten 
 • Førerkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Personleg eignaheit blir vektlagt
 • Du må like å jobbe tverrfagleg, og vere ein lagspelar
 • Du er strukturert
 • Du er åpen for pasienten sitt perspektiv
 • Du må like å jobbe med komplekse problemstillingar
 • Du må vere interessert i bruk av digitale løysningar i samhandling med pasient og andre samarbeidspartnarar
 • Du må vere interessert i, og bidra aktivt til utviklings- og innovasjonsarbeid

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Eit godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Faglege utfordringer, fagleg utvikling og kompetanseheving
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ida Camilla Monn Birkhaug
Tittel: Seksjonsleder (lege)
E-post: Ida.Camilla.Monn.Birkhaug@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE