Kort om arbeidsgiver
Vilberg helsetun er en omfattende virksomhet med i alt 156 sykehjemsplasser fordelt på 5 avdelinger (korttids-/rehab-, langtids- og demensavdelinger). Enheten omfatter også legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH).
Dette er tjenester som betyr mye for tjenestemottakere og lokalsamfunn. Sykehjemmet har et dyktig stab av pleiere og et godt samarbeid mellom leger, sykepleiere og annet personale. Planmessig kompetanseutvikling vektlegges.
Ved helsetunet er det to 100 % stillinger som sykehjemslege. Legenes arbeidstid er 08.00 - 15.30. Det er ikke beredskapsplikt utover dette. Legene er organisert i stab til virksomhetsleder.

Fast 100 % stilling som sykehjemslege er ledig fra sommeren 2022, med tiltredelse etter nærmere avtale.


Arbeidsoppgaver
 • Undersøkelse, diagnostikk og behandling for pasienter ved sykehjem og KØH
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med sykehus
 • Støtte til virksomhetens ledelse, veiledning og undervisning
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og minst to års klinisk praksis etter turnustjeneste, hvorav minst ett år i Norge.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig samt god språkforståelse.
 • God kjennskap til helselovgivningen
 • Evne til å benytte aktuelle IKT-verktøy
 • Det er en fordel med spesialisering innen allmenmedisin og kjennskap til sykehjemsmedisin
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner, positiv og serviceinnstilt
 • Strukturert og ryddig arbeidsform
 • Evne til å arbeide selvstendig i et hektisk miljø
 • Ansvarlig og løsningsorientert
 • Fleksibel og utviklingsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Gode arbeidsvilkår - lønn etter avtale
 • Arbeid i et pulserende miljø med gode kolleger
 • God pensjonsordning
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og på fritid
 
Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Vilberg helsetun
Kontaktperson
Navn: Vidar Roseth
Tittel: virksomhetsleder
Telefon: 916 09 261
E-post: vidar.roseth@eidsvoll.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Eidsvoll helse og omsorgssenter
Helge Neumannsveg 5
2080 EIDSVOLL