Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling  gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold. Avdelingen er den største avdelingen i Sykehuset i Vestfold HF.

Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker. Akuttpostene er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens poliklinikk for nevropsykiatri, poliklinikk og dagavdeling for spiseforstyrrelser og alderspsykiatrisk utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.

Avdelingen har totalt 19 overlegestillinger og 8 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Overlegestillingen er for tiden knyttet til arbeid i de akuttpsykiatriske sengepostene.
Akuttpostene har totalt 32 sengeplasser fordelt på 3 like poster. Psykiatrisk akuttmottak tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov. De øvrige postene tilbyr videre innleggelse i lukket psykiatrisk døgnpost. Den som tilsettes forventes å selvstendig utrede og behandle pasienter i akuttpsykiatrisk post.
God kjennskap til akuttpsykiatri og til psykisk helsevernloven og annen helselovgivning forutsettes.

Det er utstrakt samhandling innad i postene, innad i klinikken med DPS og Avdeling rus og avhengighet og veiledning ut til samarbeidspartnere. Det er til enhver tid leger i spesialistutdanning ved postene og deltakelse i veiledning og undervisning er en sentral del av oppgavene til en overlege.
Alle overleger deltar i avdelingens bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan), pt tilstedevakt til 19 hverdager, fra 9-15 på helg og helligdag. Det er lege i spesialisering med tilstedevakt i akuttpostene. Bakvakten dekker også psykiatrisk langtidspost og psykiatrisk sikkerhetspost samt akuttfunksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Den som ansettes forventes å delta i avdelingens og klinikkens kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeid.

Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen psykiatri. Leger med mindre enn 12 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også søke.
 • Det er ønskelig med erfaring med psykisk helsevernloven, men det vil også bli gitt opplæring i dette.
 • Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en forutsetning.
 • Må kunne vise til erfaring der variert og, til tider, stor arbeidsbelastning løses på en konstruktiv og faglig forsvarlig måte.
 • Selvstendig, effektiv og fleksibel. Kunne vise til stor grad av tilstedeværelse og evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag.
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsevner der kommunikasjon mellom kolleger og samarbeidsparter bidrar til å fremme samarbeidet, vektlegges.
 • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold.
 • Løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Behersker norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig på en god måte.

Vi tilbyr

 • Arbeidsplass i nye moderne lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Wegger
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90153074
Navn: Ove Westgård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92239477
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Håkon V gate 17 a
3116 Tønsberg