Vil du være med å forme morgendagens utdanning for legespesialister i Helse Sør-Øst?

Vi søker dyktig og engasjert overlege/legespesialist i engasjement, med varighet i ett år med mulighet for forlengelse til 30. juni 2024, som spesialrådgiver til vårt regionale team for utdanning og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten.

I Helse Sør-Øst RHF er hovedoppgavene våre å sørge for god behandling, forskning, utdanning og opplæring. For å sikre at regionen kan tilby de spesialisthelsetjenestene som befolkningen trenger, må utdanningen av leger i spesialisering (LIS) ha en helhetlig og planmessig struktur med tilstrekkelig kapasitet. Som del av vårt team vil du være en sentral ressurs for å denne målsettingen.


Vi jobber kontinuerlig med å bidra til løsninger og tiltak for god og forutsigbar spesialistutdanning i samhandling med utdanningsvirksomhetene og overordnede myndigheter. Teamet har som mål å legge til rette for forutsigbarhet i utdanningsløpene, for LIS selv og for de utdanningsansvarlige i virksomhetene. I 2021-22 har vi gjennomført et prosjekt for å kartlegge ulike utfordringer ved LIS-utdanningen, en sentral oppgave i dette engasjementet vil være å følge opp ulike anbefalinger.


Stillingen som spesialrådgiver er plassert i enhet for Utdanning og Kompetanse som ledes av avdelingsdirektøren. Enheten er en del av avdeling for Personal og kompetanseutvikling som ledes av direktør for Personal og kompetanseutvikling. Avdelingen består for øvrig av enhet for Arbeidsliv, samt Intern HR. Vi samarbeider tett i avdelingen, og med øvrige fagavdelinger i det regionale helseforetaket, samt fagavdelinger, HR og lederlinjen i sykehusene, og Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt).

 

Arbeidsoppgaver

Følge opp beslutninger og anbefalinger fra regionale prosjekt for spesialistutdanningen, herunder:

 • Bidra til godt samarbeid og koordinering mellom de ulike aktørene i spesialistutdanningen for leger
 • Delta i arbeidet med videreutvikling av Kompetanseportalen
 • Bidra til behovsframskrivning for legespesialister og riktig dimensjonering av utdanningskapasitet
 • Bistå i arbeidet med kvalitetssikring og evaluering av spesialistutdanning for leger
 • Følge opp spesialistutdanning for leger i tråd forskrift om spesialistutdanning og med regional delstrategi for utdanning og kompetanse
 • Gi faglig råd og bistå i høringer fra offentlige myndigheter innen spesialistutdanningen 

Kvalifikasjoner

Du må være autorisert lege, godkjent spesialist og du må ha:

 • Erfaring som overlege i helseforetak
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til spesialistutdanningen
 • God organisasjonsforståelse og innsikt i foretaksmodellen og forvaltningsnivåene

Det vil telle positivt om du i tillegg har lederutdanning, leder-, undervisnings- og/eller forskningserfaring. 

Personlige egenskaper

 • Er selvstendig, metodisk og systematisk
 • Bruker ulike (kompetanse-)nettverk til å nå mål
 • Samarbeider godt med andre
 • Initierer og gjennomfører planer med engasjement og gode resultater
 • Er løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Kommuniserer klart, presist og strukturert
 • Er klar over egne styrker og svakheter

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit og åpenhet og med bred kontaktflate mot aktørene i spesialistutdanningen
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Arbeidsplass i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsordning

 

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Jarle Henriksen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 93487303
Arbeidssted
Utdanning og kompetanse, Helse Sør-Øst RHF
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo
Søk på stillingen