Kort om arbeidsgiver
Snarøya Medisinske Senter er lokalisert sentralt på Fornebu, i flotte nyoppussede lokaler. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige kollegaer bestående av helsesekretær, to fastleger og en legespesialist i psykiatri. Laboratoriet er velutstyrt med blant annet EKG, spirometri, EKG 24/7 hjerterytmeutredning og 24-timers BT-måling, audiometri og Tanita vekt. Vi bruker CGM allmenn journalsystem og Pasientsky timebok. 


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Snarøya Medisinske Senter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster (Grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått)

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent Enhet for Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 92212036
Arbeidssted
Snarøya Medisinske Senter
Forneburingen 5
1360 FORNEBU