Kort om arbeidsgiver

Palliativt senter ved Avdeling for blod- og kreftsykdommer tilbyr lindrende behandling til pasienter med alvorlig livstruende sykdom.
Senteret består av Palliativ sengepost (fire senger) og Palliativt
team (MPT). Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse og erfaring, og består
av leger, sykepleiere, fysioterapeut, sosionom, prest, psykolog, klinisk
ernæringsfysiolog og sekretær.

Hovedoppgaven ved senteret er kartlegging, utredning og behandling av pasienter
med stor symptombyrde, og inkluderer ivaretagelse av pårørende.
Palliativt senter tilbyr råd og veiledning, og samarbeider med helsepersonell
på andre avdelinger ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), samt kommunene i
Helse Stavanger HF. Vi deltar også i forskning, fagutvikling, fagnettverk,
undervisning og opplæring i samarbeid med andre palliative avdelinger og
enheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vårt arbeid er i størst mulig grad basert på dokumenterte og vitenskapelig
underbygde prinsipper og på avdelingens verdigrunnlaget: Respekt. Dette gjelder
både i møte med pasient og pårørende, i forholdet mellom ansatte og til våre
omgivelser og eiere.

Stillingene er hhv 50% + vaktdeltagelse. Tiltredelse etter avtale. Utlysning på legejobber.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Delta i klinisk arbeid på sengepost, poliklinikk, tilsyn v/ andre avdelinger, samt ambulant tjeneste
 • Delta i avdelingens undervisning for leger og øvrig personell
 • Delta i avdelingens vaktordning
 • Delta i fagutvikling/forskning
 • Delaktig i utarbeiding av rutiner og prosedyrer
 • Bidra til godt samarbeid med andre avdelinger og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i et relevant fagområde. Anestesikompetanse og kompetanse i Smertemedisin er ønskelig. 
 • Erfaring innen fagfeltet palliasjon er ønskelig 
 • Godkjent Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin (eller tilsvarende) er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstest, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for palliasjon
 • Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Evne til fleksibilitet og oversikt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig nysgjerrighet og positiv innstilling
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Birthe Lie Hauge
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51515858
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
 Palliativt senter, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsen gate
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image