Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Vi søker engasjert og motivert barnelege til fast overlegestilling med ønsket oppstart 1.1.23 eller etter nærmere avtale. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Barneavdeling for allergi og lungesykdommer i Barne- og
ungdomsklinikken behandler barn fra hele landet ved Rikshospitalet og Ullevål
sykehus. Avdelingens oppgaver inkluderer utredning og behandling av akutte og
kroniske lunge- og allergisykdommer hos barn, i tillegg til omfattende
forskning og opplæring av pasienter og deres pårørende. Virksomheten er døgn-,
dag og poliklinikkbasert. Avdelingen har egen dagpost for utredning og
behandling av barn med matvareallergier, eksem og lungesykdommer, har stor virksomhet
for barn med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte samt ansvar for oppfølging av
regionale pasienter med cystisk fibrose og primær ciliedysfunksjon. Det er et
tett samarbeid med «Nasjonalt senter for cystisk fibrose og primær ciliær
dysfunksjon» som er i samme klinikk.
Avdelingen har stor forskningsvirksomhet gjennom forskningsgruppen ORAACLE og omfatter blant annet behandlingsstudier,
årsaksforskning og forebyggingsforskning med nasjonalt og internasjonalt
samarbeid.

Arbeidstakere som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht
helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke i mot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  

Arbeidsoppgaver

Delta i alle avdelingens oppgaver ved Rikshospitalet og Ullevål som inkluderer utreding og behandling av pasienter (døgn, dag og poliklinisk)   

Opplæring av pasienter og pårørende  

Fag- og kompetanseutvikling  

Forskning; bidra til pågående og nye studier   

Utdanning av helsepersonell; med særlig fokus på medisinstudenter og spesialistutdanning 

Deltakelse i gjeldende bakvaktsordning kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk autorisasjon som lege

Søker må  være spesialist i barnesykdommer

Erfaring fra fagområdet er ønskelig.

Interesse for og erfaring med forskning vektlegges

Det forutsettes at søkeren behersker et skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper

Høyt faglig engasjement for å jobbe med fagfeltet

Evne og vilje til å bidra til utvikling av avdelingen

God evne til samarbeid og teamarbeid

Løsningsorientert og fleksibel

Evne til å takle stress og uforutsette situasjoner

Ryddig og strukturert

Vi tilbyr

Aktivt og stimulerende fagmiljø

Forskning på internasjonalt nivå

Dyktige og motiverte medarbeidere i et engasjert arbeidsmiljø

Gode utviklingsmuligheter innen klinisk arbeid forskning og undervisning

Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

Lønn etter gjeldende overenskomst

En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.


Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Iren Matthews
Tittel: Avdelingsleder
Arbeidssted
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO