Kort om arbeidsgiver
Ledig fast 60 - 100% stilling for tiden fordelt på:
60% stilling som rådgiver, med arbeidsområde oppfølging av fastlegeordningen, herunder individuelle avtaler og fag-og tjenestesamarbeid med fastlegene og veiledning til kommunale legetjenester.

40% kommunale legeoppgaver.
Oppgi i søknad om du søker 60% stilling eller høyere stillingsprosent. Det er ønskelig med 100% stilling.

Helse, rehabilitering og mestring består av syv tjenesteavdelinger, rådgivere og administrasjon.
 
Arbeidsoppgaver
 • Fag- og tjenesteutvikling innen medisin og kommunal helsetjeneste
 • Veiledning
 • Rekruttering og tildeling av fastlegehjemler
 • Oppfølging av avtaler og fastlegehjemler
 • Møte-/ seminarplanlegging og gjennomføring
 • Kommunale legeoppgaver, veiledning og klinisk arbeid 
   
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialisering, evt under spesialisering.
 • Erfaring fra fag og tjenesteutvikling eller samfunnsmedisinsk arbeid
 • God kjennskap til avtaleverket ASA 4310
 • Ønskelig med erfaring som privat fastlege og/ eller erfaring fra samarbeid med private fastleger e.l. samarbeid mellom  private og offentlige parter.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunal forvaltning innen helse.
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og behersker norsk språk (bestått Bergenstest)
 • Søker må inneha norsk autorisasjon som lege. Gode kunnskaper i norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 
Vi søker deg som
 • Arbeider godt selvstendig og i samarbeid med andre tjenester og fagpersoner
 • Får medarbeidere/ kollegaer til å jobbe sammen mot felles mål
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Har god gjennomføringsevne og kan vise til oppnådde resultater 
 • Har stor arbeidskapasitet, er målrettet og tydelig
 • Har godt samarbeid med pasienter og pårørende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et hektisk og godt fag- arbeidsmiljø
 • Lønn ihht kommunens lønnsregulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordningerTiltredelse etter avtale
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktperson
Navn: Ann Helene Arnestad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 916 01 298
Arbeidssted
Drammensveien 915
1383 ASKER