Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi er en stor avdeling med bred og høy faglig kompetanse. Legegruppen er stor og stabil. Barne- og ungdomspsykiatri er et satsningsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i dette utviklingsarbeidet.
BUPA består av dag/døgn-enheter og poliklinikker lokalisert ulike steder i Oslo. LIS jobber både i tverrfaglige team og selvstendig. LIS får avtalt fordypningstid, tett veiledning av overlege på enheten og deltar i undervisning i BUPA. BUPA samarbeider godt med sykehusets øvrige klinikker, og du vil kunne gjennomføre hele spesialistutdanningen ved Oslo universitetssykehus.
Erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatri er nyttig i de fleste andre fagfelt, slik at vi søker også deg som primært ønsker denne erfaringen. Spesielt oppfordrer vi allmennleger til å søke.

Vi lyser nå ut både faste stillinger og vikariater på et års lengde i forbindelse med LIS-rotasjon 1.september. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er positiv og har evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • har interesse for forskning 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med et spennende fagfelt
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Bare- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  Kontaktpersoner
  Navn: Ruth-Kari Ramleth
  Tittel: Medisinskfaglig Rådgiver
  Telefon: 90086489
  Navn: Olav Grindalen Berg
  Tittel: HR-Rådgiver
  Telefon: 45098994
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0455 Oslo