Kort om arbeidsgiver
Hos oss vil du være med å bygge solide og velfungerende helsefaglige kodeverk og terminologier som sikrer god kvalitet på våre nasjonale helsedata.

Direktoratet for e-helses Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for forvaltning og utvikling  av nasjonale helsefaglige kodeverk og terminologier. Gode helsefaglige kodeverk gir riktig registrering av koder, og er utgangspunktet for gode helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage endringer i sykdomsmønsteret og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten. 

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi er delt i to seksjoner. Stillingen er fast og for tiden plassert i Seksjon normering kodeverk.  Her vil du inngå i et team bestående av leger med ulik bakgrunn, og med tilleggskompetanse innen kodefag og IKT. Arbeidssted er Oslo eller Trondheim, og noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver
Stillingen har et særskilt ansvar for de nasjonale, helsefaglige kodeverkene (ICD-10, ICD-11, prosedyrekoder som NCSP, NCRP, NCMP mv.).

Dine arbeidsoppgaver vil være faglig veiledning, forvaltning og videreutvikling av helsefaglige kodeverk. Du vil lede samarbeid med brukere av kodeverkene i helse- og omsorgstjenesten, og utarbeide av pedagogisk materiale for å oppnå god kodingskvalitet. Du vil også delta i prosjekter for utvikling av kodeverk og terminologi innenfor nye områder i helsetjenesten, og delta på arenaer for høringer og beslutninger som er relevant for arbeidet i avdelingen. I tillegg vil du bidra i annet tverrfaglig samarbeid innen helse- og omsorgssektoren, Helsedirektoratet og innad i Direktoratet for e-helse.
I stillingen inngår også internasjonalt arbeid knyttet til eierorganisasjoner av kodeverk og terminologier. Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

LES FULL UTLYSNINGSTEKST HER
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Kontaktpersoner
Navn: Helene Tuft Stavnes
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 913 19 792
Navn: Marie Vikdal
Tittel: seniorrådgiver
Telefon: 971 58 216
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo eller Trondheim
Verkstedveien 1
0277 OSLO