Kort om arbeidsgiver
Vi søker sykehjemslege til 100% fast ansettelse. Denne stillingen skal i første omgang jobbe 40/60 på henholdsvis Solbakken sykehjem og Nordraaks vei sykehjem.

Solbakken sykehjem ligger sentralt plassert 100 m fra Østerås buss- og T-banestasjon. Det er en somatisk langtidsinstitusjon med 88 beboere. Her jobber du sammen med en annen lege i 40 % stilling.

Nordraaks vei sykehjem ligger sentralt plassert 200 m fra Stabekk buss- og togstasjon. Det er en somatisk langtidsinstitusjon med 75 beboere. Her jobber du sammen med en annen lege i 20 % stilling.

Bærum kommune ønsker å styrke legetjenesten i kommunen. Det er blant annet ansatt en sykehjemsoverlege med ansvar for fag og kvalitet. Det jobbes med gode ALIS løp, og som ALIS i kommunen må du regne med å arbeide ved flere tjenestesteder for å kunne fullføre spesialisering i allmennmedisin.

Som sykehjemslege i Bærum kommune kan du bli bedt om å arbeide ved andre sykehjem dersom behovet i kommunen endrer seg, eller i forbindelse med ferier og annet fravær blant legene.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Bidra og delta i internundervisning
 • Deltagelse i smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS
 • Som sykehjemslege ansatt i Bærum kommune kan du bli bedt om å arbeide ved andre sykehjem dersom behovet i kommunen endres, eller for å dekke opp ferie og annet fravær blant legene
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1/turnus, HPR-nr. registreres i CV
 • Du må være spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, eller ved ansettelse inngå avtale om å fullføre spesialisering i allmennmedisin
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (kjennskap til Profil verdsettes)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende dokumentasjon på språkkompetanse, må da evt. legges ved søknaden
Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig og effektivt
 • Evne og ønske om å arbeide kunnskapsbasert
 • Evne til å følge lover og retningslinjer
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning, eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Gode ALIS løp, dersom ikke-spesialist
 • Overlegepermisjon 4 mnd. hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Solbakken sykehjem, Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martin Krogh
Tittel: Tjenesteleder Solbakken
Telefon: 48240964
Navn: Tatjana Asanin
Tittel: Tjenesteleder Nordraaks vei
Telefon: 46852435
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Sykehjemslege
Telefon: 45607347
Arbeidssted
Østerås
Eiksveien 110
1361 ØSTERÅS