Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel med listestørrelse 1200 pasienter blir ledig for overtakelse 10. juli 2022.
Legehuset AS i Hokksund, Øvre Eiker kommune, ble etablert i 1968 og har siden vært et veldrevent legesenter med 6 leger samt LIS1. Legesenteret ligger i Hokksund sentrum, i kort avstand fra jernbanestasjonen, hvor det tar 48 minutter med tog til Oslo.

Legesenteret er godt utstyrt for drift av allmennpraksis. Resepsjon, lab og skadestue er bemannet med faglig dyktige og positive medarbeidere. En fysioterapeut i manuell terapi er tilknyttet kontoret. Det er et svært godt arbeidsmiljø med stabilt personale, både blant legene og medarbeidere.
Journalsystem: System X og Pasientsky IP-telefoni med mulighet for online timebestilling samt e-konsultasjon.

Arbeidsoppgaver
Legehuset er organisert som et driftsselskap og det er ønskelig at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Hjemmelen inkluderer overtakelse av 1/6 av eiendommen Legehuset AS, hvorfra praksisen blir drevet. Hvis søker heller er interessert i å inngå en leieavtale kan dette være et alternativ. Ta gjerne kontakt med praksisinnehaver Ingunn B Solberg ved ønske om ytterligere informasjon.
Deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt. Dette er en moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning. Det er for tiden ingen kommunale fastlegeoppgaver knyttet til hjemmelen.

Kommunen arbeider i tillegg med en plan for legetjenesten der flere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger skal vurderes.

Kvalifikasjoner
- godkjent autorisasjon uten begrensninger
- gjennomført LIS1.
- spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
- behersker godt norsk språk,  både muntlig og skriftlig.

Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. Det legges stor vekt på gjenværende legers uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5.

Personlige egenskaper
- gode samarbeidsevner
- ønsker å ha godt samarbeid med øvrige kommunale tjenester
- evne til å drive privat praksis

Vi tilbyr
· Fastlegehjemmel i et veldrevet legesenter i lokaler midt i sentrum
· kr 300.000 i tilskudd til kjøp/overtagelse av fastlegepraksis
· Fraværskompensasjon i inntil 10 dager ved sykdom
· Kommunen dekker kostnader til videre- og etterutdanningsaktiviteter til spesialiteten allmennmedisin (kurs- og veiledningsgrupper) som ikke dekkes av Fond 2.
· ALIS-avtale hvis du ikke er spesialist. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Aune
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 32251000
Navn: Ingunn B. Solberg
Tittel: Praksisinnehaver
Telefon: 930 52 937
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Drammensveien 16
3300 HOKKSUND
Søk på stillingen