Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:
Seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg med 5 sengeplasser, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede og Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet som yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser. Har ansvar for Helseregion Midt-Norge.
Seksjon forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, som har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket.
Poliklinikken omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspoliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) er sammen med Sentral fagenhet for tvungen omsorg underlagt Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner i Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er en av fire avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet har ansvaret for den nasjonale oversikten over sakkyndige, rekvisisjon av sakkyndige for påtalemyndigheten, utvikling av rekvisisjonssystemet, statistikk og rapportering av rekvirentsystemet, og skal bidra til videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri. Virksomheten beskrives i Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige.
Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet består av leger, psykologer og andre rådgivere. Enheten ledes av en faglig ansvarlig som blant annet har ansvar for vaktordning knyttet til formidling av rettspsykiatrisk sakkyndige til påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. Stillingen som rådgiver vil inngå i vaktordningen for besvarelse av henvendelser fra påtalejurister, sakkyndige og andre judisielle aktører.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i daglig vaktordning på NERS og betjene vakttelefon 0800-1530 annenhver uke
 • Ha kunnskap om saksgang knyttet til rekvisisjon av sakkyndige i straffesaker og ved vurdering av helsetilstand tilknyttet straffegjennomføring
 • Foreslå oppnevning av sakkyndige i henhold til enhetens oversikt over kvalifiserte leger og psykologer
 • Veilede politi, sakkyndige og andre judisielle aktører i relevante juridisk og rettspsykiatriske spørsmål
 • Ha god dialog med sakkyndige og politijurister angående saksbehandling knyttet til rekvisisjoner
 • Inngå i vaktordning med vakttelefon på kveld/natt helg med 9 uker i året

Kvalifikasjoner

 • Psykiater, psykologspesialist med erfaring i sakkyndig arbeid eller annen relevant utdanning innen fagfeltet sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
 • Erfaring fra samarbeid med rettspsykiatriske aktører
 • plettfri vandel

Personlige egenskaper

  Gode samarbeidsevner
  Forutsigbarhet og etterrettelighet
  Løsningsorient og interessert i fagutvikling

  Vi tilbyr

  • Et bredt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling, prosjektarbeid og samarbeid med avdelingens andre seksjoner og enheter
  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og svært godt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
  • Lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs Hospital HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Svein Øverland
  Tittel: Seksjonssjef
  Telefon: 48190699
  Navn: Svein Øverland
  Tittel: Seksjonssjef
  Telefon: 48190699
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
  Østmarkveien 35
  7040 Trondheim