Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig fast stilling som lege i spesialisering innen spesialitet Akutt- og mottaksmedisin, AMM .  

Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus ligger i Vestre Viken helseforetak og dekker lokalfunksjonen for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune (15 km vest for Oslo sentrum).  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske hovedspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling/geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak, forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner. 

Akutt og mottaksmedisin, AMM,  er en relativt ny spesialitet, men har vært et klart satsingsområde på Bærum Sykehus over de siste 10 årene. I løpet av høsten 2022 vil avdelingen ha 9 ansatte overleger i AMM. Leger i AMM har fagansvar i akuttmottaket og bidrar med supervisjon og pasientflyt samt deltagelse i teammottak. Videre har AMM leger rotasjon til medisinsk observasjonspost og medisinsk overvåkning og har en sentral rolle i AHLR-opplæring og simuleringsarbeid.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes tjeneste/hospitering ved  andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken.  

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid for LIS med vakt og visittgang i henhold til rotasjon. Læringsmål for LIS 3 AMM vil gjennomføres iht utdanningsplan.
 • Kompetanseutvikling innen spesialiteten sikres gjennom daglige morgenmøter og gjennom seksjonsvise undervisningsmøter.
 • Deltagelse i teammottak, simuleringsarbeid og AHLR opplæring.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 •  Personlig egnethet vektlegges.
 •  Søkere som har en del LIS 2 erfaring proriteres.
 •  Motivasjon og  lidenskap for akuttmedisin og ønske om AMM som hovedspesialitet.  

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø i en veletablert akuttseksjon 
 • Ansettelsen er knyttet til Bærum sykehus, Medisinsk avdeling, Seksjon for LIS
 • Tiltredelse etter avtale.  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Therese Valebjørg
Tittel: Seksjonsoverlege AMM
Telefon: 67809830
Navn: Øystein Husby
Tittel: Seksjonsoverlege LIS
Telefon: 03525
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe Kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image